Odniesienie do klasy GMSAutocompleteRequest

Odniesienie do klasy GMSAutocompleteRequest

Przegląd

Żądanie danych autouzupełniania.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithQuery:
 Inicjator żądań.

Usługi

NSString * zapytanie
 Częściowy tekst do autouzupełniania.
GMSAutocompleteSessionTokensessionToken
 GMSAutocompleteSessionToken do powiązania żądań z sesją rozliczeniową.
GMSAutocompleteFilterfiltr
 Pole GMSAutocompleteFilter, które zostanie zastosowane do wyników.

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithQuery: (NSString *) zapytanie

Inicjator żądań.

Parametry:
zapytanieZapytanie wymagane dla żądania.

Dokumentacja usługi

- (NSString*) zapytanie [read, write, copy]

Częściowy tekst do autouzupełniania.

– (GMSAutocompleteSessionToken*) sessionToken [read, write, assign]

GMSAutocompleteSessionToken do powiązania żądań z sesją rozliczeniową.

- (GMSAutocompleteFilter*) filtr [read, write, assign]

Pole GMSAutocompleteFilter, które zostanie zastosowane do wyników.