Odniesienie do klasy GMSAddressKomponent

Odniesienie do klasy GMSAddressKomponent

Opis

Reprezentuje komponent adresu, np. numer domu, kod pocztowy, miasto itp.

Usługi

NSString * type
 Typ komponentu adresu.
NSSlate< NSString * > * typy
 Typy powiązane z komponentem adresu.
NSString * name
 Nazwa komponentu adresu, np.
NSString *_NullableshortName
 Krótka nazwa komponentu adresu, np.

Dokumentacja właściwości

- (NSString*) type [read, copy]

Typ komponentu adresu.

Listę obsługiwanych typów znajdziesz na stronie https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types#table2. Ten ciąg znaków będzie jedną ze stałych zdefiniowanych w pliku GMSPlaceTypes.h.

Uwaga:
Ta właściwość została wycofana. Właściwość typu została wycofana i zastąpiony komponentami typu
- (NSSlate<NSString *>*) types [read, assign]

Typy powiązane z komponentem adresu.

Listę obsługiwanych typów znajdziesz na stronie https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types#table2. Ta tablica zawiera co najmniej jeden ze stałych ciągów zdefiniowanych w GMSPlaceTypes.h.

- (NSString*) nazwa [read, copy]

Nazwa komponentu adresu, np.

„Gdańsk”

- (NSString* _Nullable) shortName [read, copy]

Krótka nazwa składnika adresu, np.

AU