แอตทริบิวต์ GMSBooleanPlace

แอตทริบิวต์ GMSBooleanPlace

การแจกแจง

EnumGMSBooleanPlaceAttribute { GMSBooleanPlaceAttributeUnknown, GMSBooleanPlaceAttributeTrue, GMSBooleanPlaceAttributeFalse }
 อธิบายว่าแอตทริบิวต์บูลีนของสถานที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบประเภทการแจกแจง

อธิบายว่าแอตทริบิวต์บูลีนของสถานที่พร้อมใช้งานหรือไม่

ผู้บรรยาย:
GMSBooleanPlaceAttributeUnknown

ยังไม่มีการขอหรือไม่รู้จักแอตทริบิวต์ของสถานที่

GMSBooleanPlaceAttributeTrue

แอตทริบิวต์ของสถานที่พร้อมให้ใช้งาน

GMSBooleanPlaceAttributeFalse

แอตทริบิวต์ของสถานที่ไม่พร้อมใช้งาน