Uruchom Mapy Google

Wybierz platformę: Android iOS

Mapy Google możesz uruchomić na kilka sposobów. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij linki poniżej.

Adresy URL w Mapach Google (zalecane)

Za pomocą adresów URL w Mapach Google możesz utworzyć uniwersalny, wieloplatformowy adres URL, umożliwiający uruchamianie Map Google, wykonywanie wyszukiwań, wyznaczanie trasy i nawigowanie oraz wyświetlanie widoków map i panoramicznych zdjęć. Te uniwersalne adresy URL umożliwiają lepszą obsługę żądań map niezależnie od platformy, na której działa użytkownik.

Schemat adresu URL w Mapach Google na iOS lub linki uniwersalne

Przy użyciu schematu URL Map Google możesz uruchamiać aplikację Mapy Google na iOS, wyszukiwać informacje, otrzymywać wskazówki dojazdu i wyświetlać widoki map. Na urządzeniach z systemem iOS 9 lub nowszym możesz używać Map Google, aby uruchamiać Mapy Google, gdy masz adres URL w Mapach Google.

Jeśli chcesz umieścić mapę w swojej aplikacji, zapoznaj się z wprowadzeniem do Maps SDK na iOS.