Uzyskiwanie klucza interfejsu API

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Po skonfigurowaniu płatności i projektu, włączeniu pakietu SDK oraz zainstalowaniu preferowanego menedżera zależności i innego oprogramowania możesz utworzyć, dodać i ograniczyć swój klucz interfejsu API.

Tworzenie kluczy interfejsu API

Klucz interfejsu API to unikalny identyfikator, który uwierzytelnia żądania powiązane z Twoim projektem w celach związanych z użytkowaniem i rozliczeniami. Musisz mieć co najmniej 1 klucz interfejsu API powiązany z projektem.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Na stronie Dane logowania kliknij Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API.
  W oknie Utworzono klucz interfejsu API zostanie wyświetlony nowo utworzony klucz interfejsu API.
 3. Kliknij Zamknij.
  Nowy klucz interfejsu API znajdziesz na stronie Dane logowania w sekcji Klucze interfejsu API.
  (Pamiętaj, aby przed użyciem klucza interfejsu API ograniczyć jego użycie).

(pakiet) SDK Cloud

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Ten klucz interfejsu API jest potrzebny podczas tworzenia projektu Xcode zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Xcode.

Ograniczanie kluczy interfejsu API

Google zdecydowanie zaleca ograniczenie użycia kluczy interfejsu API do tych interfejsów API, których aplikacja potrzebuje tylko do tych interfejsów. Ograniczenie kluczy interfejsu API zwiększa bezpieczeństwo aplikacji przez ochronę przed niechcianymi żądaniami. Więcej informacji znajdziesz w artykule ze sprawdzonymi metodami zapewniania bezpieczeństwa interfejsu API.

Aby ograniczyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Wybierz klucz interfejsu API, dla którego chcesz ustawić ograniczenie. Pojawi się strona właściwości klucza interfejsu API.
 3. W sekcji Ograniczenia klucza ustaw te ograniczenia:
  • Ograniczenia aplikacji:
   1. Wybierz Aplikacje na iOS.
   2. Aby akceptować żądania z aplikacji na iOS przy użyciu podanego przez Ciebie identyfikatora pakietu, wybierz z listy odpowiedni identyfikator pakietu na iOS.
  • Ograniczenia interfejsów API:
   1. Kliknij Ogranicz klucz.
   2. Wybierz Pakiet SDK Map Google na iOS z menu Wybierz interfejsy API. Jeśli nie widzisz pakietu SDK Map Google na iOS, musisz go włączyć.
 4. Aby zastosować zmiany, kliknij Zapisz.

(pakiet) SDK Cloud

Wyświetl listę istniejących kluczy.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Usuń istniejące ograniczenia dotyczące istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Ustaw nowe ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Masz już klucz interfejsu API do pakietu Maps SDK na iOS, możesz więc rozpocząć.

Co dalej?

Gdy masz już klucz interfejsu API, utwórz i skonfiguruj projekt Xcode zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Xcode.