Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Otrzymywanie klucza interfejsu API

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Po skonfigurowaniu rozliczeń i projektu, włączeniu pakietu SDK oraz zainstalowaniu preferowanego menedżera zależności i innego oprogramowania możesz już utworzyć, dodać i ograniczyć klucz interfejsu API.

Tworzenie kluczy interfejsu API

Klucz interfejsu API jest unikalnym identyfikatorem uwierzytelniającym żądania powiązane z Twoim projektem na potrzeby użytkowania i rozliczeń. Musisz mieć co najmniej jeden klucz interfejsu API powiązany z Twoim projektem.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Google Maps Platform.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Na stronie Dane logowania kliknij Utwórz dane logowania &klucz API.
  W oknie Utworzono klucz API pojawi się nowo utworzony klucz.
 3. Kliknij Zamknij.
  Nowy klucz interfejsu API znajdziesz na stronie Dane logowania w sekcji Klucze interfejsu API.
  (Pamiętaj, aby ograniczyć dostęp do klucza interfejsu API przed użyciem go w środowisku produkcyjnym).

(pakiet) SDK Cloud

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Klucz interfejsu API jest potrzebny podczas tworzenia projektu Xcode zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Xcode.

Ograniczenie kluczy interfejsu API

Zdecydowanie zalecamy ograniczenie kluczy interfejsu API tylko do tych interfejsów API, których potrzebujesz w przypadku swojej aplikacji. Ograniczenie kluczy interfejsu API zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, chroniąc ją przed nieuzasadnionymi żądaniami. Więcej informacji znajdziesz w artykule o sprawdzonych metodach zabezpieczania interfejsu API.

Aby ograniczyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Dane logowania w Google Maps Platform.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Wybierz klucz interfejsu API, dla którego chcesz ustawić ograniczenie. Pojawi się strona właściwości klucza interfejsu API.
 3. W sekcji Ograniczenia klucza ustaw te ograniczenia:
  • Ograniczenia aplikacji:
   1. Kliknij Aplikacje na iOS.
   2. Aby akceptować żądania z aplikacji na iOS o podanym przez Ciebie identyfikatorze pakietu, wybierz z listy odpowiedni identyfikator pakietu na iOS.
  • Ograniczenia interfejsów API:
   1. Kliknij Ogranicz klucz.
   2. Wybierz Pakiet SDK Map na iOS z menu Wybierz interfejsy API. Jeśli pakiet SDK Map na iOS nie jest wymieniony, musisz go włączyć.
 4. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.

(pakiet) SDK Cloud

Wyświetlenie listy istniejących kluczy.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Wyczyść istniejące ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Ustaw nowe ograniczenia dotyczące dotychczasowego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api_target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Masz już klucz interfejsu API Maps SDK na iOS. Teraz możesz zacząć korzystać z interfejsu API.

Co dalej

Masz już klucz interfejsu API, więc utwórz i skonfiguruj projekt Xcode zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Xcode.