Google Analytics Data API

Google Analytics'teki rapor verilerine erişir. Uyarı: Tek bir Müşteri Uygulaması, Hesabı veya Projesini simüle etmek ya da bunlar gibi davranmak veya Hizmete özel kullanım sınırlarını ya da kotalarını atlatmak amacıyla birden fazla Müşteri Uygulaması, Hesabı veya Projesi oluşturmak, Google Cloud Platform Hizmet Şartları ile Google API'leri Hizmet Şartları'nı doğrudan ihlal eder. Bu işlemler, GCP projelerinizin herhangi bir uyarı verilmeden derhal feshedilmesine neden olabilir.

Hizmet: analyticsdata.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteği gönderirken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif belgelerini sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://analyticsdata.googleapis.com

REST Kaynağı: v1beta.properties

Yöntemler
batchRunPivotReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunPivotReports
Toplu olarak birden çok pivot raporu döndürür.
batchRunReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunReports
Toplu olarak birden çok rapor döndürür.
checkCompatibility POST /v1beta/{property=properties/*}:checkCompatibility
Bu uyumluluk yöntemi, bir rapor isteğine eklenebilecek ve uyumluluğu koruyabilecek boyutları ve metrikleri listeler.
getMetadata GET /v1beta/{name=properties/*/metadata}
Raporlama yöntemlerinde kullanılabilen boyutlar ve metrikler için meta verileri döndürür.
runPivotReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runPivotReport
Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir pivot raporunu döndürür.
runRealtimeReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runRealtimeReport
Mülkünüze ait gerçek zamanlı etkinlik verilerini içeren özelleştirilmiş bir rapor döndürür.
runReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runReport
Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir raporunu döndürür.

REST Kaynağı: v1beta.properties.audienceExports

Yöntemler
create POST /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
Daha sonra almak üzere bir kitle dışa aktarma işlemi oluşturur.
get GET /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}
Belirli bir kitle dışa aktarma işlemiyle ilgili yapılandırma meta verilerini alır.
list GET /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
Bir mülk için tüm kitle dışa aktarma işlemlerini listeler.
query POST /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}:query
Kullanıcıların kitle dışa aktarımını alır.

REST Kaynağı: v1alpha.properties

Yöntemler
runFunnelReport POST /v1alpha/{property=properties/*}:runFunnelReport
Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir dönüşüm hunisi raporunu döndürür.

REST Kaynağı: v1alpha.properties.audienceLists

Yöntemler
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
Daha sonra almak üzere bir kitle listesi oluşturur.
exportSheet POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:exportSheet
Kullanıcıların kitle listesini bir Google E-Tablosuna aktarır.
get GET /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}
Belirli bir kitle listesiyle ilgili yapılandırma meta verilerini alır.
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
Bir mülkün tüm kitle listelerini listeler.
query POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:query
Kullanıcıların kitle listesini alır.

REST Kaynağı: v1alpha.properties.recurringAudienceLists

Yöntemler
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
Yinelenen bir kitle listesi oluşturur.
get GET /v1alpha/{name=properties/*/recurringAudienceLists/*}
Belirli bir yinelenen kitle listesiyle ilgili yapılandırma meta verilerini alır.
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
Bir mülk için yinelenen tüm kitle listelerini listeler.