Method: properties.audienceLists.get

Belirli bir kitle listesiyle ilgili yapılandırma meta verilerini alır. Bu yöntem, oluşturulduktan sonra bir kitle listesini anlamak için kullanılabilir.

Örneklerle Kitle Listeleri'ne giriş için Kitle Listesi Oluşturma bölümüne bakın.

Bu yöntem, beta sürüme geçmeden önce söz dizimi ve özelliklerle ilgili geri bildirim toplamak amacıyla alfa kararlılığında kullanıma sunulmuştur. Bu API hakkında geri bildirimde bulunmak için Google Analytics Audience Export API Geri Bildirimi formunu doldurun.

HTTP isteği

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kitle listesi kaynak adı. Biçim: properties/{property}/audienceLists/{audienceList}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, AudienceList öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics