Method: properties.audienceExports.get

Belirli bir kitle dışa aktarma işlemiyle ilgili yapılandırma meta verilerini alır. Bu yöntem, oluşturulduktan sonra kitle dışa aktarımını anlamak için kullanılabilir.

Örnekler içeren kitle dışa aktarma işlemlerine giriş için Kitle Dışa Aktarma Oluşturma bölümüne bakın.

Kitle Dışa Aktarma API'lerinin alfa sürümünde bazı yöntemleri ve beta kararlılığında başka yöntemleri vardır. Amaç, biraz geri bildirim ve benimseme sürecinden sonra beta kararlılığına yönelik yöntemleri geliştirmektir. Bu API ile ilgili geri bildirimde bulunmak için Google Analytics Audience Export API Geri Bildirimi formunu doldurun.

HTTP isteği

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kitle dışa aktarma kaynağının adı. Biçim: properties/{property}/audienceExports/{audienceExport}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, AudienceExport öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics