Method: properties.expandedDataSets.list

แสดงรายการExpandedDataSets ในพร็อพเพอร์ตี้

คำขอ HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/expandedDataSets

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ต้องระบุ รูปแบบตัวอย่าง: property/1234

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนทรัพยากรสูงสุดที่จะแสดง หากไม่ระบุ ระบบจะแสดงผลทรัพยากรสูงสุด 50 รายการ ค่าสูงสุดคือ 200 (ค่าที่สูงกว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าสูงสุด)

pageToken

string

โทเค็นของหน้าเว็บที่ได้รับจากการโทร expandedDataSets.list ครั้งก่อน ระบุข้อมูลนี้เพื่อเรียกหน้าถัดไป

เมื่อใส่เลขหน้า พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุให้ ListExpandedDataSet ต้องตรงกับการเรียกที่ระบุโทเค็นของหน้า

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับสำหรับExpandDataSets.list RPC

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "expandedDataSets": [
  {
   object (ExpandedDataSet)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
expandedDataSets[]

object (ExpandedDataSet)

รายการExpandedDataSet กรณีเหล่านี้จะได้รับการสั่งการอย่างเสถียร แต่เป็นไปตามคำสั่งที่กำหนดเอง

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไปได้ หากเว้นช่องนี้ไว้ ก็จะไม่เห็นหน้าต่อๆ ไป

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit