ดูข้อมูลพื้นฐานและการเข้าถึงข้อมูลแบบเป็นโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วจากบัญชี Campaign Manager 360
เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานและรับข้อมูลการรายงานเบื้องต้นที่รวดเร็ว ซึ่งส่งข้อมูลวิเคราะห์ให้มากกว่าการรายงานมาตรฐาน
เรียนรู้เอนทิตีของชีตเพื่อส่งออกและนําเข้าจํานวนมาก