Biblioteka wizualizacji

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Opis

Interfejs Maps JavaScript API korzysta z bibliotek do udostępniania dodatkowych funkcji. Biblioteka visualization zawiera klasę HeatmapLayer, której możesz używać do wizualizacji intensywności danych w punktach geograficznych.

Na przykład samouczek poświęcony mapowaniu trzęsienia ziemi korzysta z klasy HeatMapLayer do przedstawiania lokalizacji i intensywności trzęsienia ziemi, a także krok po kroku pokazuje kod.

Korzystanie z biblioteki

Biblioteka wizualizacji to samodzielna biblioteka niezależnie od głównego kodu interfejsu API JavaScript Map Google. Aby korzystać z funkcji znajdujących się w tej bibliotece, musisz najpierw wczytać go za pomocą parametru libraries w adresie URL rozruchu interfejsu API JavaScript Map Google:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>