Migracja pola miejsca (open_now, utc_offset)

Pola Miejsca opening_hours.open_now i utc_offset zostały wycofane 20 listopada 2019 r. i zostaną wyłączone 20 lutego 2021 r. Te pola nie są już używane TYLKO w bibliotece Miejsc Google i w interfejsie Maps JavaScript API. Z tego przewodnika dowiesz się, jak zaktualizować kod, aby nie korzystać już z tych pól.

opening_hours.open_now pole

W tej sekcji opisujemy, jak zaktualizować tę funkcję w przypadku poszczególnych typów żądań Miejsc.

Prośby o szczegóły miejsca

Pole opening_hours.open_now jest zastąpione metodą opening_hours.isOpen().

W przypadku żądań dotyczących szczegółów miejsca zamiast żądania opening_hours.open_now w parametrze żądania fields umieść opening_hours i utc_offset_minutes w parametrze żądania fields, a następnie wywołaj metodę opening_hours.isOpen() w zwróconym obiekcie google.maps.places.PlaceResult, aby sprawdzić, czy miejsce jest otwarte. Poniższy przykład pokazuje żądanie informacji o miejscu, które określa, czy dane miejsce jest otwarte:

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
 placeId: '...',
 fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
 }, function (place, status) {
  if (status !== 'OK') return; // something went wrong
  const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
  if (isOpenAtTime) {
    // We know it's open.
  }

  const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
  if (isOpenNow) {
    // We know it's open.
  }
});

Znajdowanie próśb o miejsce

Prośby o znalezienie miejsc nie ma zastąpienia dla pola opening_hours.open_now. Zalecamy przesłanie prośby o informacje o miejscu, aby uzyskać te informacje: opening_hours.

Zapytania dotyczące wyszukiwania w pobliżu i wyszukiwania tekstowego

W przypadku żądań wyszukiwania w pobliżu i wyszukiwania tekstowego możesz użyć parametru żądania openNow, dzięki czemu wyniki będą filtrowane tak, aby uwzględniały tylko aktualnie otwarte miejsca.

 • openNow:false zwraca wszystkie miejsca.
 • openNow:true zwraca tylko miejsca, które są aktualnie otwarte.

Aby wyświetlić wszystkie miejsca ORAZ wskazać stan openNow, najpierw wyślij żądanie o wyświetlenie wszystkich miejsc za pomocą openNow:false, a potem użyj metody openNow:true, aby wyświetlić tylko otwarte miejsca. Następnie scal odpowiedzi.

utc_offset pole

W żądaniach szczegółów miejsca pole utc_offset jest zastępowane polem utc_offset_minutes. Wystarczy zastąpić wystąpienia utc_offset ciągiem utc_offset_minutes w parametrze żądania fields oraz podczas odczytywania tych informacji z PlaceResult.