Maksymalna liczba zdjęć w powiększeniu

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
 1. Maksymalna liczba zdjęć w powiększeniu
 2. Żądania ZoomZoom
 3. Odpowiedzi na MaxMax

Opis

Interfejs API Map Google udostępnia kafelki na różnych poziomach powiększenia obrazów. Na przykład większość obrazów na mapie jest dostępna w zakresie powiększenia od 0 do 18. Zdjęcia satelitarne znacznie się różnią, ponieważ nie są one generowane, a bezpośrednio sfotografowane.

Ze względu na to, że zdjęcia satelitarne nie zawsze są dostępne przy wyższych poziomach powiększenia w odległych lokalizacjach, czyli na obszarach o słabo zaludnionym terenie lub w otwartych oceanach, warto wcześniej ustalić poziom powiększenia dla danego miejsca. Obiekt MaxZoomService udostępnia prosty interfejs do wykrywania maksymalnego poziomu powiększenia w danej lokalizacji, w której Mapy Google mają zdjęcia satelitarne.

Żądania Powiększenia

Dostęp do MaxZoomService jest asynchroniczny, ponieważ interfejs API Map Google musi wywoływać serwer zewnętrzny. Z tego powodu musisz przekazać metodę wywołania zwrotnego, aby wykonać żądanie. Ta metoda wywołania zwrotnego powinna przetworzyć wynik.

Aby zainicjować żądanie do MaxZoomService, wywołaj getMaxZoomAtLatLng(), przekazując LatLng lokalizacji i funkcję wywołania zwrotnego do wykonania po zakończeniu żądania.

Odpowiedzi MaxZoom

Gdy getMaxZoomAtLatLng() wykonuje funkcję wywołania, przekazuje 2 parametry:

 • status zawiera MaxZoomStatus żądania.
 • zoom zawiera poziom powiększenia. Jeśli z jakiegoś powodu usługa nie zadziała, ta wartość nie będzie podana.

Kod status może zwracać jedną z tych wartości:

 • OK wskazuje, że usługa osiągnęła maksymalny poziom powiększenia zdjęć satelitarnych.
 • ERROR oznacza, że nie udało się przetworzyć żądania MaxZoom.

Poniższy przykład przedstawia mapę miejskiej dzielnicy Tokio. Kliknięcie dowolnego miejsca na mapie wskazuje maksymalny poziom powiększenia w tej lokalizacji. (Poziomy powiększenia w Tokio różnią się między 18 a 21).

TypeScript

let map: google.maps.Map;
let maxZoomService: google.maps.MaxZoomService;
let infoWindow: google.maps.InfoWindow;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 11,
  center: { lat: 35.6894, lng: 139.692 },
  mapTypeId: "hybrid",
 });

 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();

 maxZoomService = new google.maps.MaxZoomService();

 map.addListener("click", showMaxZoom);
}

function showMaxZoom(e: google.maps.MapMouseEvent) {
 maxZoomService.getMaxZoomAtLatLng(
  e.latLng,
  (result: google.maps.MaxZoomResult) => {
   if (result.status !== "OK") {
    infoWindow.setContent("Error in MaxZoomService");
   } else {
    infoWindow.setContent(
     "The maximum zoom at this location is: " + result.zoom
    );
   }

   infoWindow.setPosition(e.latLng);
   infoWindow.open(map);
  }
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;
let maxZoomService;
let infoWindow;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 11,
  center: { lat: 35.6894, lng: 139.692 },
  mapTypeId: "hybrid",
 });
 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
 maxZoomService = new google.maps.MaxZoomService();
 map.addListener("click", showMaxZoom);
}

function showMaxZoom(e) {
 maxZoomService.getMaxZoomAtLatLng(e.latLng, (result) => {
  if (result.status !== "OK") {
   infoWindow.setContent("Error in MaxZoomService");
  } else {
   infoWindow.setContent(
    "The maximum zoom at this location is: " + result.zoom
   );
  }

  infoWindow.setPosition(e.latLng);
  infoWindow.open(map);
 });
}

window.initMap = initMap;
Zobacz przykład

Fragment