Biblioteki open source

Dostępnych jest wiele bibliotek open source udostępniających dodatkowe możliwości interfejsu Maps JavaScript API. Biblioteki te są wyposażone w wersje w GitHub i publikowane w npm.

Komponenty sieciowe

Używaj komponentów internetowych interfejsu Maps JavaScript API, aby szybko dodawać do swoich witryn funkcje map. Komponenty internetowe obejmują zwykły kod, sprawdzone metody i elastyczne projektowanie, dzięki czemu złożoność interfejsów map jest reprezentowana jako pojedynczy element HTML.

Rozszerzona biblioteka komponentów Google Maps Platform to zestaw komponentów sieciowych, który pomaga programistom szybciej i łatwiej tworzyć lepsze mapy.

npm i @googlemaps/extended-component-library

Wczytywanie interfejsu API

Nowoczesne aplikacje internetowe mogą odnieść korzyści z używania poniższych bibliotek do wczytywania interfejsu Maps JavaScript API.

Dynamiczne ładowanie interfejsu Maps JavaScript API za pomocą Promises.

npm i @googlemaps/js-api-loader

Korzystanie z TypeScriptu

Użytkownicy TypeScriptu mogą zacząć korzystać z poniższych pakietów. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po korzystaniu z TypeScript.

Typy TypeScriptu w interfejsie Maps JavaScript API

npm i -D @types/google.maps

TypeScript blokuje wąskie typy złączeń.

npm i -D @googlemaps/typescript-guards

Używanie React

Użytkownicy React mogą zacząć korzystać z tych pakietów.

Komponenty i hooki umożliwiające integrację interfejsu Maps JavaScript API z aplikacjami React.

npm i -D @vis.gl/react-google-maps

Komponent otoki służący do deklaratywnego wczytywania interfejsu Maps JavaScript API.

npm i @googlemaps/react-wrapper

przedłużone znaczniki i nakładki;

Opisane poniżej biblioteki rozszerzają zakres klas, takich jak Tag i OverlayView.

Tworzy klastry na poziomie powiększenia i zarządza nimi w przypadku dużej liczby znaczników.

npm i @googlemaps/markerclusterer

Dodaje i usuwa znaczniki na podstawie zmian w widocznym obszarze mapy.

npm i @googlemaps/markermanager

Dodawanie do mapy warstw Open Geospatial Consortium (OGC), takich jak usługa map internetowych (WMS).

npm i @googlemaps/ogc

Dodaj niestandardowe etykiety HTML do znaczników.

npm i @googlemaps/markerwithlabel

Użyj WebGL i ThreeJS do wizualizacji wysokiej wydajności.

npm i @googlemaps/three

Użyj Deck.gl jako niestandardowej nakładki Map Google.

npm i @deck.gl/google-maps

Testowanie i lintowanie

Użyj tych bibliotek, aby opracować sprawdzone metody i ułatwić testowanie interfejsu Maps JavaScript API.

Użyj niestandardowych reguł ESLint, aby lintować kod.

npm i -D eslint-plugin-googlemaps

Przykłady do wykorzystania z biblioteką testów Jestem.

npm i -D @googlemaps/jest-mocks

Biblioteki Node.js

Biblioteka klienta Node.js do wykonywania wywołań z funkcji w Cloud Functions lub kodu po stronie serwera.

npm i @googlemaps/google-maps-services-js

Kodowanie i dekodowanie linii łamanych w Node.js.

npm i @googlemaps/polyline-codec

Podpisz adresy URL w Node.js, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

npm i @googlemaps/url-signature