Tổng quan về điểm đánh dấu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Sử dụng điểm đánh dấu để hiển thị các vị trí riêng lẻ trên bản đồ. Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng điểm đánh dấu nâng cao. Với điểm đánh dấu nâng cao, bạn có thể tạo và tuỳ chỉnh các điểm đánh dấu có hiệu suất cao, đồng thời tạo các điểm đánh dấu có thể truy cập để phản hồi các sự kiện nhấp chuột DOM và phương thức nhập bằng bàn phím. Để tuỳ chỉnh sâu hơn nữa, điểm đánh dấu nâng cao hỗ trợ việc sử dụng HTML và CSS tuỳ chỉnh, bao gồm cả khả năng tạo điểm đánh dấu hoàn toàn tuỳ chỉnh. Đối với các ứng dụng 3D, bạn có thể kiểm soát cao độ mà điểm đánh dấu xuất hiện. Các điểm đánh dấu nâng cao được hỗ trợ trên cả bản đồ đường quét và bản đồ vectơ (mặc dù một số tính năng không có sẵn trên bản đồ đường quét). Bạn phải có mã bản đồ để sử dụng Điểm đánh dấu nâng cao (bạn có thể sử dụng DEMO_MAP_ID).

Bắt đầu sử dụng điểm đánh dấu nâng cao

Tuỳ chỉnh màu sắc, tỷ lệ và hình ảnh biểu tượng

Tuỳ chỉnh màu nền, ký tự và màu đường viền của điểm đánh dấu mặc định, đồng thời điều chỉnh kích thước của điểm đánh dấu.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một số điểm đánh dấu được tuỳ chỉnh.

Thay thế biểu tượng điểm đánh dấu mặc định bằng hình ảnh SVG hoặc PNG tuỳ chỉnh.

Ảnh chụp màn hình cho thấy điểm đánh dấu SVG tuỳ chỉnh.

Tạo dấu đánh dấu HTML tùy chỉnh

Sử dụng HTML và CSS tuỳ chỉnh để tạo các điểm đánh dấu tương tác đặc biệt về mặt hình ảnh và tạo ảnh động.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một điểm đánh dấu HTML tuỳ chỉnh.

Làm cho điểm đánh dấu phản hồi các sự kiện nhấp chuột và bàn phím

Tạo một điểm đánh dấu phản hồi các sự kiện nhấp và bàn phím bằng cách thêm trình nghe sự kiện click.

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: 37.4239163, lng: -122.0947209},
  zoom: 17,
  mapId: 'DEMO_MAP_ID',
 });

 const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: {lat: 37.4239163, lng: -122.0947209},
 });

 marker.addListener('click', ({domEvent, latLng}) => {
  const {target} = domEvent;
  // Handle the click event.
  // ...
 });
}

Thiết lập độ cao của điểm đánh dấu và trạng thái va chạm

Đặt độ cao cho một điểm đánh dấu để làm cho điểm đánh dấu đó hiển thị chính xác với các phần tử bản đồ 3D và chỉ định cách điểm đánh dấu hoạt động khi va chạm với một điểm đánh dấu hoặc nhãn bản đồ khác. Độ cao của điểm đánh dấu chỉ được hỗ trợ trên bản đồ vectơ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị một điểm đánh dấu được điều chỉnh theo độ cao.

Bước tiếp theo