Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã ra mắt một kế hoạch Theo dõi tài sản mới trên Nền tảng Google Maps. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có số lượng lớn (hàng nghìn tài sản) và một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây thuộc phạm vi áp dụng của kế hoạch Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API Đường (bao gồm cả Giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • Maps Static API
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem đường phố

Thanh toán

Việc thanh toán cho gói này được thiết lập dưới dạng một khoản phí cố định hằng tháng và được gắn với tài khoản thanh toán của bạn. Khi đó, một SKU mới sẽ xuất hiện trong báo cáo về việc sử dụng Play Console: Phí hằng tháng của Maps. Phí này được tính theo tỷ lệ mỗi ngày và thể hiện trong biểu đồ sử dụng. Thông báo này xuất hiện khi bạn nhóm cả theo "dự án" hoặc "SKU" trong báo cáo sử dụng, vì phí thanh toán hằng tháng được gắn với tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Mức sử dụng theo API vẫn hiển thị trong báo cáo sử dụng của bạn. Các API thuộc phạm vi áp dụng nêu trên sẽ có giá bằng 0 và thuộc phạm vi phí cố định hằng tháng. Các API không được đề cập (API Địa điểm) sẽ được tính phí trên cơ sở trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Giá của Dịch vụ địa điểm" có trong hợp đồng của bạn.

Hạn mức

Gói bạn đã đăng ký sẽ xác định hạn mức bạn được dùng. Để biết những giới hạn đủ điều kiện cho dự án của bạn, hãy xem mục "Các cấp gói thuê bao theo dõi thành phần trên Maps" trong hợp đồng của bạn. Bạn sẽ thấy mức tăng QPS tương ứng trong bảng.

Trong quá trình thiết lập ban đầu của dự án, chúng tôi đã cấp phép QPS đi kèm trên cả API Hướng dẫn và API Mã hoá địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào bất kỳ API nào khác thuộc phạm vi áp dụng của kế hoạch Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn số QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp chuyển sang gói thuê bao cao hơn.

Đối với mọi yêu cầu khẩn cấp về việc tăng hạn mức tạm thời, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.