&Báo cáo; Tổng quan về giám sát

Bạn cần thường xuyên xem lại mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán của API Google Maps Platform. Thông tin này giúp bạn đo lường mức sử dụng API, không vượt quá hạn mức tiêu thụ định sẵn và kiểm soát chi phí thông qua ngân sách theo kế hoạch. Việc xem lại thông tin này cũng có thể cảnh báo bạn về mọi tương tác không mong muốn có thể xảy ra giữa các ứng dụng của bạn và các dịch vụ trên Nền tảng Google Maps.

Nền tảng Maps cung cấp hai công cụ có thể giúp bạn xem xét thông tin về mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán:

 • Báo cáo: Tập hợp các báo cáo trực quan được xác định trước, cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán trong Google Cloud Console. Bạn có thể nhanh chóng xác định số lệnh gọi API, xem tiến độ của bạn trong việc đạt đến hạn mức sử dụng API và theo dõi mức sử dụng dữ liệu thanh toán theo thời gian.
 • Giám sát: Một bộ công cụ, cả trong Cloud Console và thông qua API, cho phép bạn theo dõi mức sử dụng API, hạn mức và thông tin thanh toán, đồng thời xác định cảnh báo khi bất kỳ chỉ số nào trong số này sắp đạt đến giới hạn định sẵn.

  Tính năng giám sát giúp bạn tạo trang tổng quan theo dõi tuỳ chỉnh của riêng mình, thể hiện các chỉ số dưới dạng nhiều loại biểu đồ. Bạn cũng có thể đưa ra thông báo cảnh báo, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản SMS, khi một chỉ số vượt quá ngưỡng đã xác định sẵn.

Báo cáo

Tính năng Báo cáo trong Nền tảng Maps cung cấp một tập hợp các báo cáo trực quan được xác định trước, cho phép bạn dễ dàng xem thông tin cơ bản về mức sử dụng, hạn mức và thông tin thanh toán trong Cloud Console. Xem báo cáo về mức sử dụng, hạn mức và số thanh toán của API Maps Platform bằng cách sử dụng Cloud Console.

Báo cáo về API và dịch vụ

Báo cáo API và dịch vụ trên Cloud Console cung cấp các chỉ số sử dụng cho tất cả các API được bật cho dự án của bạn, bao gồm cả API và SDK của Nền tảng Maps cũng như tất cả API và dịch vụ khác của Google.

Hình ảnh này cho thấy báo cáo API và dịch vụ.

Ảnh chụp màn hình trang Monitoring API (API giám sát) trong Google Cloud Console, trong đó cho thấy trang tổng quan về báo cáo API và dịch vụ. Báo cáo này trình bày các biểu đồ riêng về Lưu lượng truy cập, Lỗi và Độ trễ trung bình. Những biểu đồ này có thể hiển thị dữ liệu trong một giờ cho đến 30 ngày.

Hạn mức

Hạn mức đặt ra giới hạn về số lượng yêu cầu mà dự án của bạn có thể thực hiện đối với API của Maps Platform. Có 3 cách để giới hạn số lượng yêu cầu:

 • Mỗi ngày
 • Mỗi phút
 • /người dùng/phút (nếu có)

Chỉ những yêu cầu thành công và các yêu cầu gây ra lỗi máy chủ mới được tính vào hạn mức. Các yêu cầu không xác thực được sẽ không được tính vào hạn mức.

Mức sử dụng hạn mức được hiển thị trong biểu đồ trên trang báo cáo Hạn mức trong Cloud Console.

Ảnh chụp màn hình trang Hạn mức của Maps trong Google Cloud Console. Công cụ này cho biết hạn mức theo API bằng cách sử dụng một bộ chọn, sau đó cho thấy Số lượt tải bản đồ tương ứng với hạn mức đã đặt cho API được đề cập.

Thanh toán

Báo cáo Thanh toán trên Cloud Console cung cấp thông tin thanh toán và chi phí liên quan cho dự án bạn đã chọn.

Trang Cloud Billing Reports giúp bạn xem chi phí sử dụng Google Cloud Platform cho tất cả dự án được liên kết với tài khoản thanh toán Cloud. Để giúp bạn thấy được những xu hướng về chi phí quan trọng đối với mình, bạn có thể chọn một phạm vi dữ liệu, chỉ định phạm vi thời gian, định cấu hình các bộ lọc biểu đồ và nhóm theo dự án, dịch vụ, SKU hoặc vị trí.

Báo cáo thanh toán trên đám mây có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi như sau:

 • Mức chi tiêu Google Cloud Platform trong tháng hiện tại của tôi như thế nào?
 • Chi phí dự án cao nhất trong tháng vừa qua là bao nhiêu?
 • Chi phí được dự đoán trong tương lai của tôi dựa trên xu hướng trước đây là bao nhiêu?
 • Mức chi tiêu của tôi theo khu vực là bao nhiêu?

Hình ảnh này cho thấy báo cáo Thanh toán.

Ảnh chụp màn hình trang Thanh toán của Maps trong Google Cloud Console. Hướng dẫn này hiển thị thông tin thanh toán
 trong một tháng theo lịch cho tất cả dự án.

Giám sát

Giám sát trên đám mây thu thập thông tin đo lường của dịch vụ và tài nguyên Google Cloud Platform mà bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lệnh gọi API hoặc hạn mức sử dụng trong một khoảng thời gian chỉ định.

Bạn không chỉ có thể xác định các chỉ số và biểu đồ tuỳ chỉnh mà còn có thể xác định cảnh báo. Sử dụng tính năng cảnh báo để gửi thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo dưới dạng email, tin nhắn văn bản tới ứng dụng Cloud Console dành cho thiết bị di động và các tuỳ chọn khác.

Chỉ số

Trong tính năng Giám sát trên đám mây:

 • Chỉ số mô tả một yếu tố nào đó được đo lường. Ví dụ về các chỉ số bao gồm số lệnh gọi đến một API, tỷ lệ phần trăm hạn mức sử dụng đã tiêu thụ hoặc mức sử dụng CPU của máy ảo.
 • Chuỗi thời gian là một cấu trúc dữ liệu chứa các kết quả đo lường có dấu thời gian của một chỉ số và thông tin về nguồn và ý nghĩa của các kết quả đo lường đó.

Để khám phá dữ liệu chỉ số, hãy tạo biểu đồ bằng Trình khám phá chỉ số. Ví dụ: để xem số lượng yêu cầu của một API trong các khoảng thời gian một phút cho một giờ qua, hãy sử dụng Trình khám phá chỉ số để tạo biểu đồ hiển thị dữ liệu gần đây nhất.

Ảnh chụp màn hình biểu đồ dạng đường tuỳ chỉnh thể hiện số lượng API. Biểu đồ có thể hiển thị dữ liệu từ 1 giờ đến 6 tuần, hoặc một khung thời gian tuỳ chỉnh.

Trang tổng quan

Trang tổng quan cho phép bạn xem và theo dõi dữ liệu chuỗi thời gian dưới dạng tập hợp các biểu đồ. Để tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh, bạn có thể sử dụng Cloud Console hoặc Cloud Monitoring API.

Hình ảnh sau đây cho thấy một trang tổng quan tuỳ chỉnh có 2 biểu đồ: biểu đồ hạn mức ở bên trái và biểu đồ số lượng API ở bên phải.

Ảnh chụp màn hình về một trang tổng quan tuỳ chỉnh, trong đó cho thấy hai biểu đồ. Biểu đồ bên trái là biểu đồ hạn mức, trong khi biểu đồ bên phải là biểu đồ về mức sử dụng API. Cả hai biểu đồ đều liệt kê các thời điểm trên trục hoành.

Cảnh báo

Để nhận thông báo khi hiệu suất của một dịch vụ không đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định, hãy tạo một chính sách cảnh báo. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách cảnh báo để thông báo cho nhóm trực điện thoại khi độ trễ thứ 90 của độ trễ của phản hồi HTTP 200 qua dịch vụ vượt quá 100 mili giây.

Tính năng thông báo giúp bạn nhận biết kịp thời các sự cố trong ứng dụng đám mây để có thể nhanh chóng giải quyết sự cố.

Cloud Monitoring hỗ trợ nhiều loại cảnh báo như:

 • Cảnh báo về ngưỡng chỉ số: Kích hoạt cảnh báo nếu một chỉ số tăng trên hoặc giảm xuống dưới một giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể, hoặc một chỉ số tăng hay giảm theo tỷ lệ phần trăm được xác định trước.
 • Cảnh báo ngân sách: Kích hoạt thông báo khi chi phí vượt quá một tỷ lệ phần trăm ngân sách.
 • Cảnh báo về hạn mức: Gửi thông báo khi mức sử dụng của bạn đạt đến hạn mức.

Các bước tiếp theo