Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng Tuyến đường API.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Thử bản demo tuyến đường API.
Tìm hiểu về các tính năng nâng cao mà API tuyến đường thêm vào.
Tính toán tuyến đường bằng HTTP hoặc gRPC.
Tính khoảng cách và thời lượng của một tuyến đường cho nhiều điểm xuất phát và điểm đến.
Di chuyển các ứng dụng hiện có sử dụng API Chỉ đường và API Ma trận khoảng cách để sử dụng API Tuyến đường.
Xem tài liệu tham khảo về API REST và Tuyến đường gRPC.

Tính năng

Tìm hiểu các tính năng chính của API Tuyến.
Xe hai bánh là dòng xe có động cơ hai bánh. Chế độ này khác với chế độ đi lại bằng xe đạp. Đây là một chế độ đi lại bằng con người.
Đối với một số thành phố, bạn có thể tính phí cầu đường ước tính cho một tuyến đường bằng đơn vị tiền tệ thích hợp.
Ước tính tuyến đường thân thiện với môi trường hiển thị tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu hoặc tiết kiệm năng lượng nhất dựa trên loại động cơ xe của bạn.
Yêu cầu thông tin về tình trạng giao thông dọc theo đường cao tốc nhận biết tình trạng giao thông.
Kiểm soát chất lượng tuyến và độ trễ.
Trả về kết quả khi các kết quả này có sẵn để có độ trễ nhanh hơn.
Chỉ định xem điểm trung gian có dùng để dừng đón hoặc trả khách hay không.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.