Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Với điểm đánh dấu nâng cao, bạn có thể tạo và tuỳ chỉnh điểm đánh dấu có hiệu suất cao. Tuỳ chỉnh màu nền, đường viền và màu nét chữ của điểm đánh dấu mặc định rồi thay thế biểu tượng điểm đánh dấu mặc định bằng hình ảnh đồ hoạ tuỳ chỉnh.

Điểm đánh dấu nâng cao là các đối tượng thuộc loại AdvancedMarker, là lớp con của Marker. Với điểm đánh dấu nâng cao, mọi thuộc tính Marker hiện có đều có thể tuỳ chỉnh được, bao gồm:

Điểm đánh dấu nâng cao thêm các tính năng bổ sung sau:

  • Tuỳ chỉnh ghim màu
  • Đặt bất kỳ Chế độ xem Android nào làm điểm đánh dấu
  • Kiểm soát hành vi va chạm

Tuỳ chỉnh thuộc tính của điểm đánh dấu

Tuỳ chỉnh màu nền, ký tự và màu đường viền của điểm đánh dấu mặc định.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một số điểm đánh dấu tuỳ chỉnh.

Sử dụng khung hiển thị Android làm điểm đánh dấu

Thay thế biểu tượng điểm đánh dấu mặc định bằng View chứa một điểm đánh dấu tuỳ chỉnh hoàn toàn tuỳ chỉnh.

Ảnh chụp màn hình cho thấy các điểm đánh dấu SVG tuỳ chỉnh.

Thiết lập chế độ va chạm của điểm đánh dấu

Chỉ định cách hoạt động của một điểm đánh dấu khi nó va chạm với một điểm đánh dấu hoặc nhãn bản đồ khác. Độ cao của điểm đánh dấu chỉ được hỗ trợ trên bản đồ vectơ.

Bước tiếp theo