ภาพรวมเครื่องหมาย

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงสถานที่แห่งเดียวบนแผนที่ คู่มือนี้จะแสดง วิธีใช้เครื่องหมายขั้นสูง ตัวทำเครื่องหมายขั้นสูงช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งตัวทำเครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างเครื่องหมายที่เข้าถึงได้ซึ่งตอบสนองต่อเหตุการณ์การคลิก DOM และการป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์ สำหรับการปรับแต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวทำเครื่องหมายขั้นสูงจะรองรับการใช้ HTML และ CSS ที่กำหนดเอง รวมถึงความสามารถในการสร้างตัวทำเครื่องหมายที่กำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับแอปพลิเคชัน 3 มิติ คุณสามารถควบคุมระดับความสูงที่เครื่องหมายจะปรากฏได้ เครื่องหมายขั้นสูงได้รับการสนับสนุนทั้งในแผนที่แรสเตอร์และแผนที่เวกเตอร์ (แต่คุณลักษณะบางอย่างจะใช้ไม่ได้ในแผนที่แรสเตอร์) คุณต้องมีรหัสแผนที่จึงจะใช้เครื่องหมายขั้นสูงได้ (ใช้ DEMO_MAP_ID ได้)

เริ่มต้นใช้งานเครื่องหมายขั้นสูง

ปรับแต่งสี สัดส่วน และรูปภาพไอคอน

ปรับแต่งพื้นหลัง รูปอักขระ และสีของเส้นขอบเริ่มต้นของเครื่องหมาย รวมถึงปรับขนาดเครื่องหมาย

ภาพหน้าจอแสดงเครื่องหมายที่กำหนดเอง

แทนที่ไอคอนตัวทำเครื่องหมายเริ่มต้นด้วยรูปภาพ SVG หรือ PNG ที่กำหนดเอง

ภาพหน้าจอแสดงเครื่องหมาย SVG ที่กำหนดเอง

สร้างตัวทำเครื่องหมาย HTML ที่กำหนดเอง

ใช้ HTML และ CSS ที่กำหนดเองเพื่อสร้างเครื่องหมายอินเทอร์แอ็กทีฟ ที่โดดเด่นสะดุดตาและสร้างภาพเคลื่อนไหว

ภาพหน้าจอแสดงตัวทำเครื่องหมาย HTML ที่กำหนดเอง

สร้างเครื่องหมายตอบสนองต่อเหตุการณ์การคลิกและแป้นพิมพ์

ทำให้เครื่องหมายตอบสนองต่อการคลิกและเหตุการณ์แป้นพิมพ์โดยการเพิ่ม Listener เหตุการณ์ click

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: {lat: 37.4239163, lng: -122.0947209},
  zoom: 17,
  mapId: 'DEMO_MAP_ID',
 });

 const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: {lat: 37.4239163, lng: -122.0947209},
 });

 marker.addListener('click', ({domEvent, latLng}) => {
  const {target} = domEvent;
  // Handle the click event.
  // ...
 });
}

ตั้งค่าระดับความสูงของเครื่องหมายและลักษณะการชน

ตั้งค่าระดับความสูงสำหรับเครื่องหมายเพื่อให้ปรากฏอย่างถูกต้องด้วยองค์ประกอบของแผนที่ 3 มิติ และระบุลักษณะการทำงานของเครื่องหมายเมื่อชนกับเครื่องหมายอื่นหรือป้ายกำกับแผนที่ ความสูงของเครื่องหมายได้รับการสนับสนุนบนแผนที่เวกเตอร์เท่านั้น

ภาพหน้าจอแสดงเครื่องหมายที่ปรับระดับความสูงแล้ว

ขั้นตอนถัดไป