ภาพรวมการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมี SKU หลายรายการที่เรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่างกัน และติดตามการใช้งานสำหรับแต่ละ SKU ของผลิตภัณฑ์ ดูวิธีคำนวณต้นทุน และค้นหาเครื่องมือการประมาณ

ดูรายการ SKU ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของ Google Maps Platform สำหรับ Maps, Routes และ Places

นอกเหนือจากเครดิตรายเดือนสำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว Google ยังนำเสนอการทดลองใช้ Cloud $0 และความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ดูสิทธิประโยชน์ที่คุณใช้งานได้

ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายโดยตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณและโควต้าการใช้งานใน Google Cloud Console

ขั้นตอนถัดไป