ภาพรวมการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์อาจมี SKU หลายรายการจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่างกัน และมีการติดตามการใช้งานสำหรับแต่ละ SKU SKU ของผลิตภัณฑ์ ดูวิธีคำนวณค่าใช้จ่าย และค้นหาเครื่องมือการประมาณค่า

ดูรายการ SKU ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของ Google Maps Platform Maps, Routes และ Places

นอกจากเครดิตรายเดือนสำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว Google เสนอช่วงทดลองใช้ Cloud $0 และความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ดูสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายโดย การตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณและโควต้าการใช้งานในคอนโซล Google Cloud

ขั้นตอนถัดไป