การเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

หน้านี้ต้องดําเนินการตามขั้นตอนพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อเริ่มใช้ API และ SDK บนแพลตฟอร์ม Google Maps

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

หากคุณไม่เคยใช้ Google Cloud Console สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหรือโปรเจ็กต์ ให้คลิกปุ่มเริ่มต้นใช้งานที่ลิงก์ไปยังประสบการณ์การตั้งค่าแบบอินเทอร์แอกทีฟใน Cloud Console สําหรับผู้ใช้ใหม่

เริ่มต้นใช้งาน

นอกจากนี้ คุณยังทําตามขั้นตอนการตั้งค่าที่จําเป็นได้ด้วยการคลิกผ่านแท็บต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

คอนโซล

 1. ใน Google Cloud Console ในหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ ให้คลิกสร้างโปรเจ็กต์เพื่อเริ่มสร้างโปรเจ็กต์ Cloud ใหม่

  ไปที่หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. ตรวจสอบว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud แล้ว ยืนยันว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์แล้ว

  Google Cloud มีการทดลองใช้ $0.00 ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดเมื่อครบ 90 วันหรือหลังจากบัญชีมีค่าใช้จ่ายรวม 9, 000 บาท แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน คุณจะยกเลิกได้ทุกเมื่อ Google Maps Platform มีเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ให้คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน

Cloud SDK

gcloud projects create "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2

หากต้องการใช้ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้ API หรือ SDK ที่วางแผนจะใช้กับโครงการ

โปรดทราบว่าการผสานรวมบางรายการกําหนดให้คุณต้องเปิดใช้ API/SDK หลายรายการ หากไม่แน่ใจว่าจะเปิดใช้ API หรือ SDK ใด ให้ลองใช้เครื่องมือเลือก API หรือดูเอกสารสําหรับ API/SDK ที่ต้องการใช้

วิธีเปิดใช้ API หรือ SDK อย่างน้อย 1 รายการ

คอนโซล

 1. ดู Google Maps Platform API และ SDK ที่คุณเปิดใช้ได้โดยไปที่หน้าไลบรารี Maps API ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้า Maps API ไลบรารี

 2. คลิก API หรือ SDK ที่ต้องการเปิดใช้
  • ถ้าปุ่มระบุว่าเปิดใช้ ให้คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้ API หรือ SDK
  • หากปุ่มระบุว่าจัดการ แสดงว่าเปิดใช้ API หรือ SDK อยู่แล้วและคุณไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
  • การคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะแสดงหน้าแดชบอร์ดสําหรับ API หรือ SDK (คลิกปุ่มปิดใช้เพื่อนํา API หรือ SDK ออกจากโปรเจ็กต์นี้)

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "addressvalidation.googleapis.com" \
  "tileaerialview.googleapis.com" \
  "airquality.googleapis.com" \
  "solar.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "routes.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "pollen.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างคีย์ API เท่านั้น หากคุณใช้คีย์ API ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ขอแนะนําให้คุณจํากัดคีย์ API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าการใช้คีย์ API เฉพาะผลิตภัณฑ์

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คําขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API อย่างน้อย 1 รายการที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API จะแสดงคีย์ API ที่สร้างขึ้นใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (โปรดอย่าลืมจํากัดคีย์ API ก่อนนําไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

เครดิตบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

เมื่อคุณสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและโปรเจ็กต์แล้ว คุณจะมีสิทธิ์ทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับ Google Cloud Platform $300 และเครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform มูลค่า $200 ต่อเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ Google Maps Platform API และ SDK หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคู่มือภาพรวม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเริ่มต้นใช้งานสําหรับ API หรือ SDK ที่คุณสนใจ API และ SDK มีรายชื่ออยู่ใน เอกสาร Google Maps Platform (ตามผลิตภัณฑ์) และ Google Maps Platform API (ตามแพลตฟอร์ม)