การเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform

 • ระบบติดตามการใช้งานสําหรับ SKU ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
 • SKU คือชุดค่าผสมของ API ผลิตภัณฑ์ + บริการหรือฟังก์ชันที่เรียกว่า (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่)
 • ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจมี SKU หลายใบที่เรียกเก็บเงินในอัตราที่แตกต่างกัน (เช่น Places Places API - รายละเอียดสถานที่, Places API - เติมข้อความอัตโนมัติ - ต่อคําขอ)
 • การกําหนดราคา SKU แบ่งเป็นระดับชั้นตามปริมาณการใช้งาน โดยมี 3 ระดับดังนี้ 0–100,000; 100,001–500,000; 500,001+
 • ค่าใช้จ่ายจะคํานวณจากการใช้งาน SKU x ราคาต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

สําหรับบัญชีการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีสิทธิ์ คุณสามารถใช้เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือน (ซึ่งจะรีเซ็ตวันแรกของแต่ละเดือนตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก) และใช้กับ SKU ที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รายการโฆษณาแต่ละรายการจะแสดงต้นทุนก่อนหักเครดิต เครดิต และค่าใช้จ่ายหลังหักเครดิต

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ หน้านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการกําหนดราคาและวิธีคํานวณค่าบริการสําหรับ API และ SDK แต่ละรายการ

ความช่วยเหลือจาก Google

ช่วงทดลองใช้ Google Cloud แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Google Cloud มอบสิทธิ์ทดลองใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด $300 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรมทดลองใช้ Google Cloud ช่วงทดลองใช้จะมีผลกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีแรกที่คุณสร้าง

ระหว่างช่วงทดลองใช้ บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณจะเข้าสู่โหมดทดลองใช้และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชําระเงินของคุณ ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดหลังจากพ้นระยะทดลอง หรือเมื่อใช้จ่ายครบ $300 ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

ในหรือก่อนช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกเป็นบัญชีแบบชําระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การใช้งาน Google Maps Platform หยุดชะงัก (ดูการอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงิน)

เครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform

ภาพหน้าจอแสดงเครดิต Google Maps Platform รายเดือน

Google Maps Platform มอบเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 เป็นประจํา (ดูราคาสําหรับ Maps, เส้นทาง และสถานที่ เครดิตรายเดือนจะมีผลกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps แต่ละบัญชีที่คุณสร้าง เครดิตรายเดือนนี้จะรีเซ็ตในวันแรกของแต่ละเดือนในเวลาเที่ยงคืน ตามเวลาแปซิฟิก

ใน หน้าภาพรวมของ Google Maps Platform ใน Google Cloud Console คุณสามารถดูการเปรียบเทียบการเรียกเก็บเงินกับจํานวนเครดิตรายเดือนได้

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps คือบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่มีโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ Google Maps Platform API หรือ SDK โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรเจ็กต์ที่มีกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเรียกเก็บเงินสําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติ (ดูภาพรวมการเรียกเก็บเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform)

บัญชีแรก

หากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกที่คุณสร้างมีไว้สําหรับโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ Google Maps Platform API หรือ SDK อยู่ ระบบจะใช้ทั้ง Google Cloud Platform ในการทดลองใช้ $300 และ Google Maps Platform ซึ่งใช้เครดิตรายเดือนมูลค่า $200

วิธีการทํางาน: ในระหว่างช่วงทดลองใช้ ระบบจะหักค่าใช้จ่ายจากเครดิต Google Maps Platform ที่เกิดซ้ํา $200 ครั้งแรก หากการเรียกเก็บเงินเกิน $200 ในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะหักยอดเกินจากจํานวนที่เหลืออยู่ในช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform $300

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง คุณต้องอัปเกรดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกเป็นบัญชีแบบชําระเงิน หลังจากอัปเกรดแล้ว ระบบจะใช้เครดิตมูลค่า $200 ต่อเดือนกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ต่อไป แม้ว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดก็ตาม

หลายบัญชี

การสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ Maps หลายบัญชีถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

เครดิตเพิ่มเติม

เครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติมพร้อมให้ใช้งานผ่านโปรแกรมสาธารณะของ Google ที่สนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ ตอบกลับภาวะวิกฤต สื่อข่าว และองค์กรวิชาการ

หากมีเครดิตที่เหลือของเดือนนั้น คุณจะเห็นแผนภาพต่อไปนี้โดยเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินในหน้าการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

เครดิตเพิ่มเติมของ Google Maps Platform

เงินช่วยเหลือจากองค์กรการกุศล การรับมือภาวะวิกฤต และสํานักข่าว

เรากําลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สําหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ หน่วยงานในภาวะวิกฤต และสํานักข่าว ผู้ใช้ปัจจุบันของ Google เพื่อการกุศลที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Google Maps Platform จะเปลี่ยนเป็นเครดิต Google Maps Platform

อ่านโปรแกรมสาธารณะเพื่อดูวิธีสมัครรับเครดิต Google Maps Platform

จัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

จัดการการเรียกเก็บเงิน

 1. เลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

 2. ดําเนินการจัดการต่อไปนี้

  • ดูภาพรวมของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ชําระเงิน และเพิ่มผู้ดูแลระบบบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินจากหน้าภาพรวม เราขอแนะนําให้มีเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหลายรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทเหล่านี้ในทีมของคุณอยู่เสมอ
  • สร้างงบประมาณและการแจ้งเตือนในหน้างบประมาณและการแจ้งเตือน
  • ดูประวัติการทําธุรกรรมและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากหน้าธุรกรรม
  • ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากหน้าส่งออกการเรียกเก็บเงิน
  • กําหนดค่าบัญชีการชําระเงินและผู้ติดต่อในหน้าการตั้งค่าการชําระเงิน
  • ตั้งค่าวิธีการชําระเงินในหน้าวิธีการชําระเงิน

สร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสร้างงบประมาณสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิดและตรวจสอบการเรียกเก็บเงินสําหรับ Cloud ทั้งหมดจากที่เดียว คุณสามารถใช้งบประมาณเพื่อสร้างการแจ้งเตือนที่จะส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินเมื่อค่าใช้จ่ายเกินจํานวนที่กําหนด

คอนโซล

วิธีสร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือนในโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์

 • ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
 • เลือกงบประมาณและการแจ้งเตือน แล้วเลือกสร้างงบประมาณเพื่อเริ่มสร้างงบประมาณสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud
 • กําหนดงบประมาณในส่วนตั้งงบประมาณ และระบุเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลในส่วนตั้งการแจ้งเตือนงบประมาณต่อไปนี้
 • เลือกเสร็จสิ้นเพื่อกําหนดงบประมาณและเปิดใช้การแจ้งเตือนสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud ของคุณ หากมีโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์หลายรายการ คุณต้องตั้งค่างบประมาณและการแจ้งเตือนในแต่ละโปรเจ็กต์แยกกัน

gcloud

เปิดใช้ API ที่จําเป็นเพื่อสร้างงบประมาณสําหรับการเรียกเก็บเงิน

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

กําหนดงบประมาณเพื่อรับการแจ้งเตือนที่การใช้จ่ายจริง 50% และอีกครั้งที่ 75% ของการใช้จ่ายที่คาดการณ์

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้