Sınıf: CastOptions

Marka

CastOptions

yeni CastOptions(opt_options)

Parametre

opt_options

İsteğe bağlı

cast.framework.CastOptions

Kopyalama kaynağı olarak isteğe bağlı seçenekler. Yalnızca tanımlanmış değerler kullanılır, aksi takdirde varsayılan değer kullanılır.

Değer boş olamaz.

Özellikler

androidReceiverCompatible

boolean

Uygulamanın bir Android alıcısıyla uyumlu olup olmadığını belirtir.

autoJoinPolicy

null olmayan chrome.cast.AutoJoinPolicy

Başlatma sırasında çalışan bir oturuma katılıp katılmayacağınızı belirtir.

credentialsData

nullable chrome.cast.CredentialsData

Gönderenin kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılan kimlik bilgisi verileri.

language

boş değer atanabilir dize

Kullanılacak dil.

receiverApplicationId

boş değer atanabilir dize

Yayınlama uygulama kimliği.

resumeSavedSession

boolean

Değer true ise sayfa yeniden yüklenmeden oturuma yeniden katılırsınız.