Sınıf: RequestData

Marka

İstekVerisi

yeni RequestData(type)

Parametre

tür

cast.framework.messages.MessageType

İstek türü.

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

özelVeri

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının özel mesajlarla yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

medyaOturumKimliği

(sayı veya tanımlanmamış)

İsteğin geçerli olduğu medya oturumunun kimliği.

istek kimliği

number (sayı)

İsteğin kimliği, istek/yanıt arasında ilişki kurmak için kullanılır.

adım numarası

(sayı veya tanımlanmamış)

Tüm sıra komutlarını senkronize etmek için kullanılacak sayı. Sıra komutu için sağlanırsa SDK, sıradaki en son sıra numarasının istekle eşleştiğini doğrular. Mevcut sıra numarası, giden sıradaki mesajların bir parçası olarak sağlanır.