Sınıf: LoadRequestData

Marka

LoadRequestData

yeni LoadRequestData()

Uzatmalar
cast.framework.messages.RequestData

Özellikler

activeTrackIds

(null olmayan sayı dizisi veya tanımsız)

Etkin izleme kimlikleri dizisi. Dizi sağlanmazsa varsayılan kanallar etkin olur.

otomatik oynatma

(boole veya tanımsız)

Otomatik oynatma parametresi belirtilirse medya oynatıcı, yüklenen içeriği oynatmaya başlar. Otomatik oynatma belirtilmemiş olsa bile medya oynatıcı uygulaması,oynatmayı hemen başlatmayı seçebilir.

giriş bilgileri

(dize veya tanımsız)

İsteğe bağlı kullanıcı kimlik bilgileri.

credentialsType

(dize veya tanımsız)

İsteğe bağlı kimlik bilgisi türü. "Bulut" türü, sesli asistan komutlarından kaynaklanan yükleme istekleri tarafından kullanılan ayrılmış bir türdür.

currentTime

(sayı veya tanımsız)

İçeriğin başlangıcından bu yana geçen saniye sayısı. İçerik canlı içerik ise ve currentTime belirtilmezse akış canlı konumda başlar.

customData

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının, özel mesajlar içeren yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#customData

loadOptions

(null olmayan cast.framework.messages.LoadOptions veya tanımlanmamış)

Yükleme seçenekleri eklendi.

medya

non-null cast.framework.messages.MediaInformation

Yükleme isteğiyle ilişkili medya bilgileri.

mediaSessionId

(sayı veya tanımsız)

İsteğin geçerli olduğu medya oturumunun kimliği.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#mediaSessionId

playbackRate

(sayı veya tanımsız)

Medya oynatma hızı.

queueData

(null olmayan cast.framework.messages.QueueData veya tanımsız)

Sıra verileri'ni tıklayın.

requestId

sayı

İsteğin kimliği; isteği/yanıtı ilişkilendirmek için kullanılır.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#requestId

sequenceNumber

(sayı veya tanımsız)

Tüm sıra komutlarını senkronize etmek için kullanılacak bir sayı. Bir sıra komutu için sağlanırsa SDK, sıranın en son sıra numarasının istekle eşleştiğini doğrular. Geçerli SortNumber, giden sıra değişikliği mesajlarının bir parçası olarak sağlanır.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#sequenceNumber