Sınıf: Yükleme Seçenekleri

Marka

Yükleme Seçenekleri

new LoadOptions()

Özellik

içerikFiltrelemeModu

(null olmayan cast.framework.messages.ContentfilteringMode veya tanımsız)

Uygulanacak içerik filtreleme modu.