Google Analytics Data API

เข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics คำเตือน: การสร้างแอปพลิเคชันของลูกค้า บัญชี หรือโปรเจ็กต์หลายรายการเพื่อจำลองหรือทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันของลูกค้า บัญชี หรือโปรเจ็กต์เดียว (ตามลำดับ) หรือเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดหรือโควต้าการใช้งานเฉพาะบริการถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Cloud Platform รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ Google APIs โดยตรง การดำเนินการเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดโปรเจ็กต์ GCP ทันทีโดยไม่มีคำเตือน

บริการ: analyticsdata.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้เพื่ออธิบายและใช้ REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายจุด บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://analyticsdata.googleapis.com

แหล่งข้อมูล REST: v1beta.properties

วิธีการ
batchRunPivotReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunPivotReports
แสดงผลรายงาน Pivot หลายรายการในกลุ่ม
batchRunReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunReports
แสดงผลรายงานหลายรายการในกลุ่ม
checkCompatibility POST /v1beta/{property=properties/*}:checkCompatibility
วิธีความเข้ากันได้นี้แสดงรายการมิติข้อมูลและเมตริกที่เพิ่มลงในคำขอรายงานและรักษาความเข้ากันได้ไว้ได้
getMetadata GET /v1beta/{name=properties/*/metadata}
แสดงผลข้อมูลเมตาสำหรับมิติข้อมูลและเมตริกที่ใช้ได้ในวิธีการรายงาน
runPivotReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runPivotReport
แสดงผลรายงาน Pivot ที่กำหนดเองของข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics
runRealtimeReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runRealtimeReport
แสดงผลรายงานที่กำหนดเองของข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้
runReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runReport
แสดงผลรายงานที่กำหนดเองของข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics

ทรัพยากร REST: v1beta.properties.audienceExports

วิธีการ
create POST /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
สร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงข้อมูลในภายหลัง
get GET /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}
รับข้อมูลเมตาการกำหนดค่าเกี่ยวกับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
list GET /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
แสดงรายการการส่งออกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้
query POST /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}:query
เรียกข้อมูลการส่งออกกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้

ทรัพยากร REST: v1alpha.properties

วิธีการ
runFunnelReport POST /v1alpha/{property=properties/*}:runFunnelReport
แสดงผลรายงาน Funnel แบบปรับแต่งเองของข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics

ทรัพยากร REST: v1alpha.properties.audienceLists

วิธีการ
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
สร้างรายการกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงข้อมูลในภายหลัง
exportSheet POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:exportSheet
ส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ไปยังสเปรดชีตใน Google ชีต
get GET /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}
รับข้อมูลเมตาการกำหนดค่าเกี่ยวกับรายการกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
แสดงรายการกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ
query POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:query
เรียกข้อมูลรายการกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้

ทรัพยากร REST: v1alpha.properties.recurringAudienceLists

วิธีการ
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
สร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่เกิดซ้ำ
get GET /v1alpha/{name=properties/*/recurringAudienceLists/*}
รับข้อมูลเมตาการกำหนดค่าเกี่ยวกับรายการกลุ่มเป้าหมายที่เกิดซ้ำที่เจาะจง
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
แสดงรายการกลุ่มเป้าหมายที่เกิดซ้ำทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้

ทรัพยากร REST: v1alpha.properties.reportTasks

วิธีการ
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/reportTasks
เริ่มสร้างงานรายงาน
get GET /v1alpha/{name=properties/*/reportTasks/*}
รับข้อมูลเมตาของรายงานเกี่ยวกับงานรายงานที่เฉพาะเจาะจง
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/reportTasks
แสดงรายการงานรายงานทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้
query POST /v1alpha/{name=properties/*/reportTasks/*}:query
ดึงข้อมูลเนื้อหาของงานรายงาน