API Boyutları ve Metrikleri

Data API Temel Raporlama sorgularında kullanabileceğiniz boyutlar ve metrikler.

Boyutlar

Herhangi bir mülk için raporlarda aşağıdaki boyutlar istenebilir. Rapor yanıtındaki boyut sütunu için Dimension kaynağının name alanında "API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
achievementId Başarı kimliği Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. achievement_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Tipik biçimler Interstitial, Banner, Rewarded ve Native advanced şeklindedir.
adSourceName Reklam kaynağı Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında AdMob Network, Liftoff, Facebook Audience Network ve Mediated house ads yer alır.
adUnitName Reklam birimi Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
appVersion Uygulama sürümü Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
audienceId Hedef kitle kimliği Kitlenin sayısal tanımlayıcısı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
audienceName Kitle adı Bir Kitleye verilen ad. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
audienceResourceName Kitle kaynak adı Bu kitlenin kaynak adı. Kaynak adları, bir kaynağı benzersiz şekilde tanımlamak için hem koleksiyon hem de kaynak tanımlayıcıları içerir. Daha fazla bilgi edinmek için Kaynak adları bölümüne bakın.
brandingInterest İlgi alanlarım Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, Shoppers, Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers veya Travel/Travel Buffs/Beachbound Travelers.
browser Tarayıcı Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca önemli etkinlikler için göster. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
campaignName Kampanya Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca önemli etkinlikler için göster. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
character Karakter Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. character etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
city Şehir Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin IP adresinden alınan coğrafi kimliği.
cm360AccountId CM360 hesap kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 hesap kimliği. CM360 hesabını tanımlar.
cm360AccountName CM360 hesap adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Hesap Adı. CM360 hesabı reklamverenler, siteler, kampanyalar ve kullanıcı profillerinden oluşur.
cm360AdvertiserId CM360 reklamveren kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklamveren Kimliği. CM360 Reklamvereni, bir kampanya grubu, reklam öğesi ve diğer ayarları içerir.
cm360AdvertiserName CM360 reklamveren adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklamveren Adı. CM360 Reklamvereni, bir kampanya grubu, reklam öğesi ve diğer ayarları içerir.
cm360CampaignId CM360 kampanya kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Kampanya Kimliği. Bir CM360 kampanyası, reklamlarınızın ne zaman yayınlanacağını, hangi açılış sayfalarının kullanılacağını ve diğer özellikleri belirtecek şekilde yapılandırılabilir.
cm360CampaignName CM360 kampanya adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Kampanya Adı. Bir CM360 kampanyası, reklamlarınızın ne zaman yayınlanacağını, hangi açılış sayfalarının kullanılacağını ve diğer özellikleri belirtecek şekilde yapılandırılabilir.
cm360CreativeFormat CM360 reklam öğesi biçimi Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Biçimi. CM360 reklam öğesi biçimleri, reklam öğesi türleri olarak da adlandırılır.
cm360CreativeId CM360 reklam öğesi kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
cm360CreativeName CM360 reklam öğesi adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Adı. CM360 reklam öğesine verilen ad.
cm360CreativeType CM360 reklam öğesi türü Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Türü. "Görüntülü Reklam Ağı" veya "İzleme" gibi CM360 reklam öğeleri kategorisi. Daha fazla bilgi için reklam öğelerini yönetme konusuna bakın
cm360CreativeTypeId CM360 reklam öğesi türü kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Türü Kimliği. CM360 reklam öğesi türünü tanımlar.
cm360CreativeVersion CM360 reklam öğesi sürümü Önemli etkinliğe yol açan CM360 Reklam Öğesi Sürümü. Sürüm numarası, raporlarınızda reklam öğenizin birden çok sürümünü izlemenize yardımcı olur. Mevcut bir reklam öğesine yeni bir öğe yüklerseniz sürüm numarası bir birim artar.
cm360Medium CM360 aracısı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Aracısı. CM360 aracısı, yerleşim maliyeti yapısı olarak da adlandırılır.
cm360PlacementCostStructure CM360 yerleşim maliyeti yapısı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Yerleşim Maliyet Yapısı. Yerleşim maliyet yapıları, medya maliyetinin nasıl hesaplanacağını düzenler. Örneğin "BGBM".
cm360PlacementId CM360 yerleşim kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Yerleşim Kimliği. Bir CM360 yerleşimini tanımlar. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
cm360PlacementName CM360 yerleşim adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Yerleşim Adı. Bir CM360 yerleşimi için verilen ad. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
cm360RenderingId CM360 oluşturma kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Oluşturma Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
cm360SiteId CM360 site kimliği Önemli etkinliğe yol açan CM360 Site Kimliği. Bir CM360 sitesini tanımlar.
cm360SiteName CM360 site adı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Site Adı. Reklam alanının satın alındığı CM360 Sitesi adı.
cm360Source CM360 kaynağı Önemli etkinliğe götüren CM360 Kaynağı. CM360 kaynağı, site adı olarak da adlandırılır.
cm360SourceMedium CM360 kaynağı/aracısı Önemli etkinliğe yol açan CM360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
cohort Kohort İstekteki grubun adı. Kohort, ardışık herhangi bir gün grubunda web sitenizi veya uygulamanızı kullanmaya başlayan kullanıcı kümesidir. İstekte bir kohort adı belirtilmemişse kohortlar, sıfır tabanlı dizinlerine (ör. kohort_0 ve kohort_1) göre adlandırılır.
cohortNthDay Günlük kohort Gruptaki kullanıcıların firstSessionDate değerine göre gün farkı. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2020 olan bir kohort seçilirse 02.03.2020 tarihi için groupNthDay 0001 olur.
cohortNthMonth Aylık kohort Gruptaki kullanıcıların firstSessionDate değerine göre ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi Mart 2020 olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için kohortNthMonth 0001 olur.
cohortNthWeek Haftalık kohort Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate ile göre hafta farkı. Hafta Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 2020-11-08-2020-11-14 aralığında olan bir grup seçilirse 2020-11-15 ile 2020-11-21 aralığındaki tarihler için groupNthWeek değeri 0001 olur.
contentGroup İçerik grubu Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli olan bir kategori. content_group etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentId Content ID Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. content_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentType İçerik türü Seçilen içeriğin kategorisi. content_type etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
continent Kıta Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği kıta. Örneğin, Americas veya Asia.
continentId Kıta kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği kıtanın IP adresinden alınan coğrafi kimliği.
country Ülke Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
countryId Ülke kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin IP adresinden alınan coğrafi kimliği. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilmiştir.
currencyCode Para Birimi E-ticaret etkinliğinin yerel para birimi kodu (ISO 4217 standardına göre). Örneğin, USD veya GBP. Para birimi, etiketleme sırasında currency parametresiyle belirtilir. Birden fazla para birimi kullanan işletmeler, e-ticaret etkinliklerini Analytics'e gönderirken yerel para birimi kodu belirtebilir. Bu boyut, söz konusu para birimlerini gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için Para birimi referansı başlıklı makaleyi inceleyin.
date Tarih Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
dateHour Tarih + saat (YYYYAAGGss) YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş birleştirilmiş tarih ve saat değerleri.
dateHourMinute Tarih saat ve dakika YYYYAAGGSSDD şeklinde biçimlendirilen, tarih, saat ve dakikanın birleşik değerleri.
day Gün 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
dayOfWeek Haftanın günleri Haftanın tam sayı günü. Haftanın ilk günü Pazar olacak şekilde 0-6 aralığındaki değerleri döndürür.
dayOfWeekName Haftanın gününün adı İngilizce "day of the week" (haftanın günü). Bu boyut, Pazar veya Pazartesi gibi değerlere sahiptir.
defaultChannelGroup Varsayılan kanal grubu Önemli etkinliğin varsayılan kanal grubu öncelikle kaynağa ve aracıya dayanır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
deviceCategory Cihaz kategorisi Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
deviceModel Cihaz modeli Mobil cihaz modeli (örneğin: iPhone 10,6).
dv360AdvertiserId DV360 reklamveren kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 reklamveren kimliği. DV360 reklamverenini tanımlar.
dv360AdvertiserName DV360 reklamveren adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Reklamveren Adı. DV360 reklamverenleri, reklam kampanyaları yürüten gerçek hayattaki işletmelerdir.
dv360CampaignId DV360 kampanya kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 kampanya kimliği. DV360 kampanyasını tanımlar.
dv360CampaignName DV360 kampanya adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 kampanya adı. DV360 kampanyaları, ilgili kampanya siparişlerini ortak bir işletme hedefi altında gruplandırır.
dv360CreativeFormat DV360 reklam öğesi biçimi Önemli etkinliğe yol açan DV360 reklam öğesi biçimi. Reklam öğesi türü olarak da adlandırılır. Örneğin genişletilebilir, video veya yerel.
dv360CreativeId DV360 reklam öğesi kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 reklam öğesi kimliği. DV360 reklam öğesini tanımlar.
dv360CreativeName DV360 reklam öğesi adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Reklam Öğesi Adı. DV360 reklam öğesine verilen ad.
dv360ExchangeId DV360 exchange kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 Exchange kimliği. DV360 exchange'ini tanımlar.
dv360ExchangeName DV360 exchange adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Exchange Adı. Reklam tıklamasıyla ilişkili DV360 reklam exchange'i. Daha fazla bilgi edinmek için exchange'leri yönetme bölümüne bakın.
dv360InsertionOrderId DV360 kampanya siparişi kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 Kampanya Siparişi Kimliği. DV360 kampanya siparişini tanımlar.
dv360InsertionOrderName DV360 kampanya siparişi adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Kampanya Siparişi Adı. DV360 kampanya siparişi, aynı reklam kampanyası ile alakalı bir grup satır öğesi içerir.
dv360LineItemId DV360 satır öğesi kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 Satır Öğesi Kimliği. DV360 satır öğesini tanımlar.
dv360LineItemName DV360 satır öğesi adı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Satır Öğesi Adı. DV360 satır öğesi, gösterimler için teklif verir ve reklam öğelerini envanter kaynaklarına yayınlar.
dv360Medium DV360 aracısı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Aracısı. Kampanya siparişinin faturalandırılabilir sonucu. Örneğin, cpm.
dv360PartnerId DV360 iş ortağı kimliği Önemli etkinliğe yol açan DV360 iş ortağı kimliği. DV360 iş ortağını tanımlar.
dv360PartnerName DV360 iş ortağı adı Önemli etkinliğe yönlendiren DV360 İş Ortağı Adı. DV360 iş ortakları ajansları, ticari değişim merkezlerini veya büyük bağımsız reklamverenleri temsil eder.
dv360Source DV360 kaynağı Önemli etkinliğe götüren DV360 kaynağı. Reklamınızın görüntülendiği DV360 sitesinin adı.
dv360SourceMedium DV360 kaynağı/aracısı Önemli etkinliğe yol açan DV360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
eventName Etkinlik adı Etkinliğin adı.
fileExtension Dosya uzantısı İndirilen dosyanın uzantısı (örneğin, pdf veya txt). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. file_extension etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
fileName Dosya adı İndirilen dosyanın sayfa yolu (örneğin, /menus/dinner-menu.pdf). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. file_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
firstSessionDate İlk oturum tarihi Kullanıcının ilk oturumunun gerçekleştiği, YYYYAAGG biçiminde belirtilen tarih.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
firstUserCm360AccountId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 hesap kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Hesap Kimliği. CM360 hesabını tanımlar.
firstUserCm360AccountName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 hesap adı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Hesap Adı. CM360 hesabı reklamverenler, siteler, kampanyalar ve kullanıcı profillerinden oluşur.
firstUserCm360AdvertiserId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklamveren kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklamveren Kimliği. CM360 reklamverenini tanımlar.
firstUserCm360AdvertiserName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklamveren adı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklamveren Adı. CM360 Reklamvereni, bir kampanya grubu, reklam öğesi ve diğer ayarları içerir.
firstUserCm360CampaignId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 kampanya kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Kampanya Kimliği. CM360 kampanyasını tanımlar.
firstUserCm360CampaignName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 kampanya adı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Kampanya Adı. Bir CM360 kampanyası, reklamlarınızın ne zaman yayınlanacağını, hangi açılış sayfalarının kullanılacağını ve diğer özellikleri belirtecek şekilde yapılandırılabilir.
firstUserCm360CreativeFormat İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi biçimi Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklam Öğesi Biçimi. CM360 reklam öğesi biçimleri, reklam öğesi türleri olarak da adlandırılır.
firstUserCm360CreativeId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklam Öğesi Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
firstUserCm360CreativeName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi adı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklam Öğesi Adı. CM360 reklam öğesine verilen ad.
firstUserCm360CreativeType İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi türü Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Reklam Öğesi Türü. "Görüntülü Reklam Ağı" veya "İzleme" gibi CM360 reklam öğeleri kategorisi. Daha fazla bilgi için reklam öğelerini yönetme konusuna bakın
firstUserCm360CreativeTypeId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi türü kimliği Kullanıcıyı ilk edinen CM360 Reklam Öğesi Türü Kimliği. CM360 reklam öğesi türünü tanımlar.
firstUserCm360CreativeVersion İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi sürümü Kullanıcının ilk olarak edinildiği CM360 Reklam Öğesi Sürümü. Sürüm numarası, raporlarınızda reklam öğenizin birden çok sürümünü izlemenize yardımcı olur. Mevcut bir reklam öğesine yeni bir öğe yüklerseniz sürüm numarası bir birim artar.
firstUserCm360Medium İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 aracısı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Aracısı. CM360 aracısı, yerleşim maliyeti yapısı olarak da adlandırılır.
firstUserCm360PlacementCostStructure İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 yerleşim maliyeti yapısı Kullanıcıyı ilk olarak edinen CM360 Yerleşim Maliyet Yapısı. Yerleşim maliyet yapıları, medya maliyetinin nasıl hesaplanacağını düzenler. Örneğin "BGBM".
firstUserCm360PlacementId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 yerleşim kimliği Kullanıcıyı başlangıçta edinen CM360 Yerleşim Kimliği. Bir CM360 yerleşimini tanımlar. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
firstUserCm360PlacementName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 yerleşim adı Kullanıcıyı ilk olarak edinen CM360 Yerleşim Adı. Bir CM360 yerleşimi için verilen ad. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
firstUserCm360RenderingId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 oluşturma kimliği Kullanıcıyı ilk edinen CM360 Oluşturma Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
firstUserCm360SiteId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 site kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Site Kimliği. Bir CM360 sitesini tanımlar.
firstUserCm360SiteName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 site adı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Site Adı. Reklam alanının satın alındığı CM360 Sitesi adı.
firstUserCm360Source İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 kaynağı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Kaynağı. CM360 kaynağı, site adı olarak da adlandırılır.
firstUserCm360SourceMedium İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen CM360 kaynağı/aracısı Kullanıcıyı ilk kazandıran CM360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
firstUserDefaultChannelGroup İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen varsayılan kanal grubu Kullanıcıyı ilk kez kazandıran varsayılan kanal grubu. Varsayılan kanal grubu, öncelikle kaynağa ve aracıya dayanır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
firstUserDv360AdvertiserId İlk kullanıcı DV360 reklamveren kimliği Kullanıcıyı ilk olarak edinen DV360 Reklamveren Kimliği. DV360 reklamverenini tanımlar.
firstUserDv360AdvertiserName İlk kullanıcı DV360 reklamveren adı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Reklamveren Adı. DV360 reklamverenleri, reklam kampanyaları yürüten gerçek hayattaki işletmelerdir.
firstUserDv360CampaignId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 kampanya kimliği Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Kampanya Kimliği. DV360 kampanyasını tanımlar.
firstUserDv360CampaignName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 kampanya adı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Kampanya Adı. DV360 kampanyaları, ilgili kampanya siparişlerini ortak bir işletme hedefi altında gruplandırır.
firstUserDv360CreativeFormat Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 reklam öğesi biçimi Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Reklam Öğesi Biçimi. Reklam öğesi türü olarak da adlandırılır. Örneğin genişletilebilir, video veya yerel.
firstUserDv360CreativeId İlk kullanıcı DV360 reklam öğesi kimliği Kullanıcıyı başlangıçta edinen DV360 Reklam Öğesi Kimliği. DV360 reklam öğesini tanımlar.
firstUserDv360CreativeName İlk kullanıcı DV360 reklam öğesi adı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Reklam Öğesi Adı. DV360 reklam öğesine verilen ad.
firstUserDv360ExchangeId İlk kullanıcı DV360 exchange kimliği Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Exchange Kimliği. DV360 exchange'ini tanımlar.
firstUserDv360ExchangeName İlk kullanıcı DV360 exchange adı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Exchange Adı. Reklam tıklamasıyla ilişkili DV360 reklam exchange'i. Daha fazla bilgi edinmek için exchange'leri yönetme bölümüne bakın.
firstUserDv360InsertionOrderId İlk kullanıcı DV360 kampanya siparişi kimliği Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Kampanya Siparişi Kimliği. DV360 kampanya siparişini tanımlar.
firstUserDv360InsertionOrderName İlk kullanıcı DV360 kampanya siparişi adı Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Kampanya Siparişi Adı. DV360 kampanya siparişi, aynı reklam kampanyası ile alakalı bir grup satır öğesi içerir.
firstUserDv360LineItemId İlk kullanıcı DV360 satır öğesi kimliği Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Satır Öğesi Kimliği. DV360 satır öğesini tanımlar.
firstUserDv360LineItemName İlk kullanıcı DV360 satır öğesi adı Kullanıcıyı ilk edinen DV360 Satır Öğesi Adı. DV360 satır öğesi, gösterimler için teklif verir ve reklam öğelerini envanter kaynaklarına yayınlar.
firstUserDv360Medium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 aracısı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Aracısı. Kampanya siparişinin faturalandırılabilir sonucu. Örneğin, cpm.
firstUserDv360PartnerId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 iş ortağı kimliği Kullanıcıyı ilk edinen DV360 İş Ortağı Kimliği. DV360 iş ortağını tanımlar.
firstUserDv360PartnerName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 iş ortağı adı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 İş Ortağı Adı. DV360 iş ortakları ajansları, ticari değişim merkezlerini veya büyük bağımsız reklamverenleri temsil eder.
firstUserDv360Source Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen DV360 kaynağı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Kaynağı. Reklamınızın görüntülendiği DV360 sitesinin adı.
firstUserDv360SourceMedium İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen DV360 kaynağı/aracısı Kullanıcıyı ilk kazandıran DV360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Kullanıcının ilk kazanıldığı Google Ads hesabının adı.
firstUserGoogleAdsAdGroupId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
firstUserGoogleAdsAdGroupName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Kullanıcıyı ilk kazandıran reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsCampaignId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanya kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı.
firstUserGoogleAdsCampaignName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası Kullanıcının ilk kazanıldığı Google Ads pazarlama kampanyasının adı.
firstUserGoogleAdsCampaignType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Kullanıcının ilk kazanıldığı Google Ads kampanyasının türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Talep Yaratma, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
firstUserGoogleAdsCreativeId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
firstUserGoogleAdsCustomerId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
firstUserGoogleAdsKeyword Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni
firstUserGoogleAdsQuery Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Kullanıcının ilk kazanıldığı arama sorgusu.
firstUserManualAdContent İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Kullanıcının ilk kazanıldığı reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualCampaignId Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen kampanya kimliği Kullanıcıyı başlangıçta kazandıran manuel Kampanya Kimliği. Manuel kampanyayı tanımlar. utm_id URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualCampaignName Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen kampanya adı Kullanıcıyı ilk kazandıran manuel Kampanya Adı. Manuel kampanyanın adı. utm_campaign URL parametresi tarafından doldurulur. Daha fazla bilgi edinmek için Özel URL'lerle kampanya verileri toplama başlıklı makaleyi inceleyin.
firstUserManualCreativeFormat Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen reklam öğesi biçimi Kullanıcıyı başlangıçta kazandıran manuel Reklam Öğesi Biçimi. Reklamda kullanılan reklam öğesi biçimini tanımlar. utm_creative_format URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualMarketingTactic İlk kullanım kılavuzu pazarlama taktiği Kullanıcının ilk kazanıldığı manuel Pazarlama Taktiği. Bir kampanyaya uygulanan hedefleme ölçütleri. Örneğin, yeniden pazarlama veya potansiyel oluşturma. utm_marketing_tactic URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualMedium Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen aracı Kullanıcının ilk kazanıldığı manuel Aracı. Yönlendirmede kullanılan pazarlama ortamı. Örneğin, cpc. utm_medium URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualSource Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen kaynak Kullanıcının ilk kazanıldığı manuel Kaynak. Yönlendiren. utm_source URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualSourceMedium İlk kullanıcı manuel kaynağı/aracısı Kullanıcının ilk kazanıldığı manuel Kaynak Aracı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
firstUserManualSourcePlatform Kullanıcıyla manuel olarak ilk ilişkilendirilen kaynak platform Kullanıcıyı başlangıçta edinen manuel Kaynak Platformu. Trafiği belirli bir Analytics mülküne yönlendirmekten sorumlu platform. utm_source_platform URL parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualTerm İlk kullanıcı manuel terimi Kullanıcının ilk kazanıldığı terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kez kazandıran aracı.
firstUserPrimaryChannelGroup İlk kullanıcı birincil kanal grubu Bir kullanıcıyı ilk olarak edinen birincil kanal grubu. Birincil kanal grupları, Google Analytics'teki standart raporlarda kullanılan kanal gruplarıdır. Bu gruplar, mülk verilerinizin zaman içindeki kanal gruplamasına uygun olarak etkin bir kaydı işlevi görür. Daha fazla bilgi edinmek için Özel kanal grupları bölümüne bakın.
firstUserSa360AdGroupId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen SA360 reklam grubu kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 reklam grubu kimliği. SA360 reklam grubunu tanımlar.
firstUserSa360AdGroupName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 reklam grubu adı Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Reklam Grubu Adı. SA360 Reklam grupları, birbiriyle alakalı reklamlar ve anahtar kelimeler içerir.
firstUserSa360CampaignId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 kampanya kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Kampanyasının kimliği. SA360 kampanyasını tanımlar.
firstUserSa360CampaignName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 kampanyası Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Kampanyasının Adı. SA360 kampanyaları, reklamlarınızı düzenlemenize ve reklamlarınız için bir hedef belirlemenize olanak tanır.
firstUserSa360CreativeFormat Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 reklam öğesi biçimi Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Reklam Öğesi Biçimi. Reklam öğesi biçimi, bir kampanyada kullanılan reklamın özel düzeni veya tasarımıdır.
firstUserSa360EngineAccountId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 arama motoru hesabı kimliği Kullanıcıyı ilk edinen SA360 arama motoru hesabı kimliği. SA360 arama motoru hesabını tanımlar.
firstUserSa360EngineAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 arama motoru hesabı adı Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 arama motoru hesabı adı. SA360 arama motoru hesabı, bir reklamcılık hesabındaki kampanyaları, reklam gruplarını ve diğer öğeleri içerir. Daha fazla bilgi edinmek için SA360 arama motoru hesabı konusuna bakın.
firstUserSa360EngineAccountType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 arama motoru hesabı türü Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 arama motoru hesabı türü. Arama motoru hesabı tarafından kullanılan motorun türü.
firstUserSa360KeywordText Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 anahtar kelime metni Kullanıcının ilk kazanıldığı SA360 Anahtar Kelime Metni. Arama sorgusuyla eşleşen anahtar kelimeler.
firstUserSa360ManagerAccountId İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen SA360 yönetici hesabı kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 yönetici hesabının kimliği. SA360 yönetici hesabını tanımlar.
firstUserSa360ManagerAccountName İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen SA360 yönetici hesabı adı Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Yönetici Hesabı Adı. Search Ads 360 hesap hiyerarşisinin en üst düzeyidir. Alt düzey alt yönetici ve müşteri hesaplarında yönetim ve raporlama için kullanılır.
firstUserSa360Medium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 aracısı Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Aracısı. Reklam satın almada kullanılan ödeme modu. Örneğin, cpc.
firstUserSa360Query Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 sorgusu Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Sorgusu. Kullanıcı tarafından yazılan arama sorgusu.
firstUserSa360Source Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen SA360 kaynağı Kullanıcıyı ilk kazandıran SA360 Kaynağı. Arama sorgusu bu sitede gerçekleşti.
firstUserSa360SourceMedium İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen SA360 kaynağı/aracısı Kullanıcıyı ilk edinen SA360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Web sitenize veya uygulamanıza kullanıcıyı ilk kazandıran kaynak.
firstUserSourceMedium İlk kullanıcı kaynağı/aracısı firstUserSource ve firstUserMedium boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
firstUserSourcePlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Kullanıcıyı ilk kez edinen kaynak platform. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı kalmayın. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için Manual yerine (not set) değerini döndürecektir.
fullPageUrl Tam sayfa URL Ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true tarayıcısının fullPageUrl kısmı www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
googleAdsAccountName Google Ads hesap adı Önemli etkinlikle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name değerine karşılık gelir.
googleAdsAdGroupId Google Ads reklam grubu kimliği Önemli etkinlikle ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği.
googleAdsAdGroupName Google Ads reklam grubu adı Önemli etkinlikle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
googleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Önemli etkinliğin reklamcılık ağı türü. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
googleAdsCampaignId Google Ads kampanya kimliği Önemli etkinlikle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya kimliği.
googleAdsCampaignName Google Ads kampanyası Önemli etkinlikle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının adı.
googleAdsCampaignType Google Ads kampanyası türü Önemli etkinlikle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Talep Yaratma, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
googleAdsCreativeId Google Ads reklam öğesi kimliği Önemli etkinlikle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
googleAdsCustomerId Google Ads müşteri kimliği Önemli etkinlikle sonuçlanan kampanya için Google Ads'deki müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
googleAdsKeyword Google Ads anahtar kelime metni Önemli etkinliğe yönlendiren eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürünü veya hizmeti açıklayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
googleAdsQuery Google Ads sorgusu Önemli etkinliğe yol açan arama sorgusu.
groupId Grup kimliği Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. group_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hostName Ana makine adı Bir URL'nin alt alan adını ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/iletisim.html'nin Ana Makine Adı, www.example.com'dur.
hour Saat Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki basamaklı saat. Bu boyut 0-23 aralığında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
isKeyEvent Önemli etkinlik Etkinlik önemli bir etkinlikse true dizesi. Bir etkinliğin önemli etkinlik olarak işaretlenmesi raporları, söz konusu önemli etkinliğin oluşturulmaya başlamasından itibaren etkiler. Bu işlem, geçmiş verileri değiştirmez. Google Analytics'te dilediğiniz etkinliği önemli olarak işaretleyebilirsiniz. Bazı etkinlikler (first_open veya purchase gibi) varsayılan olarak önemli etkinlik şeklinde işaretlenir.
isoWeek ISO yılın haftası Her haftanın Pazartesi günü başladığı ISO haftası numarası. Ayrıntılar için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date. Örnek değerler 01, 02 ve 53'tür.
isoYear ISO yılı Etkinliğin ISO yılı. Ayrıntılar için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date. Örnek değerler 2022 ve 2023'ü içerir.
isoYearIsoWeek ISO yılının ISO haftası isoWeek ve isoYear değerlerinin birleşik değerleri. Örnek değerler 201652 ve 201701'dir.
itemAffiliation Ürün ilişkilendirmesi Belirli bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/tedarikçi firma) adı veya kodu. affiliation öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand Öğe markası Öğenin marka adı.
itemCategory Öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
itemCategory2 2. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
itemCategory3 3. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
itemCategory4 4. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId Öğe Kimliği Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Öğe listesinin kimliği.
itemListName Öğe listesi adı Öğe listesinin adı.
itemListPosition Öğe listesi konumu Bir öğenin listedeki konumu. Örneğin, bir listede sattığınız bir ürün. Bu boyut, etiketleme sırasında items dizisindeki index parametresi tarafından doldurulur.
itemLocationID Öğe yer kodu Öğeyle ilişkilendirilen fiziksel konum. Örneğin, fiziksel mağaza konumu. İlişkili öğeye karşılık gelen Google Yer Kimliği'ni kullanmanız önerilir. Özel bir yer kodu da kullanılabilir. Bu alan, etiketleme sırasında items dizisindeki location_id parametresi tarafından doldurulur.
itemName Öğe adı Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionCreativeSlot Öğe promosyonu reklam öğesi alanı Öğeyle ilişkili promosyon reklam öğesi alanının adı. Bu boyut, etiketleme için etkinlik veya öğe düzeyinde creative_slot parametresiyle belirtilebilir. Parametre hem etkinlik hem de öğe düzeyinde belirtilirse öğe düzeyindeki parametre kullanılır.
itemPromotionId Öğe promosyonu kimliği Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Öğe promosyonunun adı.
itemVariant Öğe varyantı Bir ürünün belirli bir çeşididir. Örneğin, beden için XS, S, M veya L; renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil veya Siyah. item_variant parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilen sayfa yolu.
landingPagePlusQueryString Açılış sayfası ve sorgu dizesi Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilmiş sayfa yolu ve sorgu dizesi.
language Dil Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Örneğin, English.
languageCode Dil kodu Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). Örneğin, en-us.
level Seviye Oyuncunun oyundaki seviyesi. level etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkClasses Bağlantı sınıfları Giden bir bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, kullanıcı <a class="center" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut center değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_classes etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkDomain Bağlantı alanı Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, kullanıcı <a href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut youtube.com değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_domain etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkId Bağlantı kimliği Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML Kimliği özelliği. Örneğin, kullanıcı <a id="socialLinks" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut socialLinks değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkText Bağlantı metni İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_text etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, kullanıcı <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics"> bağlantısını tıklarsa bu boyut https://www.youtube.com/results?search_query=analytics değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manualAdContent Manuel reklam içeriği Önemli etkinlikle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manualCampaignId Manuel kampanya kimliği Önemli etkinliğe yol açan manuel kampanya kimliği. Manuel kampanyayı tanımlar. utm_id URL parametresi tarafından doldurulur.
manualCampaignName Manuel kampanya adı Önemli etkinliğe yol açan manuel Kampanya Adı. Manuel kampanyanın adı. utm_campaign URL parametresi tarafından doldurulur. Daha fazla bilgi edinmek için Özel URL'lerle kampanya verileri toplama başlıklı makaleyi inceleyin.
manualCreativeFormat Manuel reklam öğesi biçimi Önemli etkinliğe yol açan manuel reklam öğesi biçimi. Reklamda kullanılan reklam öğesi biçimini tanımlar. utm_creative_format URL parametresi tarafından doldurulur.
manualMarketingTactic Kılavuz pazarlama taktiği Önemli etkinliğe yol açan manuel Pazarlama Taktiği. Bir kampanyaya uygulanan hedefleme ölçütleri. Örneğin, yeniden pazarlama veya potansiyel oluşturma. utm_marketing_tactic URL parametresi tarafından doldurulur.
manualMedium Manuel aracı Önemli etkinliğe yol açan manuel Aracı. Yönlendirmede kullanılan pazarlama ortamı. Örneğin, cpc. utm_medium URL parametresi tarafından doldurulur.
manualSource Manuel kaynak Önemli etkinliğe yönlendiren manuel Kaynak. Yönlendiren. utm_source URL parametresi tarafından doldurulur.
manualSourceMedium Manuel kaynak/aracı Önemli etkinliğe yol açan manuel Kaynak Aracı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
manualSourcePlatform Manuel kaynak platformu Önemli etkinliğe götüren manuel kaynak platformu. Trafiği belirli bir Analytics mülküne yönlendirmekten sorumlu platform. utm_source_platform URL parametresi tarafından doldurulur.
manualTerm Manuel terim Önemli etkinlikle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Önemli etkinlikle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. method etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
minute Dakika Etkinliğin günlüğe kaydedildiği saatin iki basamaklı dakikası. Bu boyut 0-59 aralığında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
mobileDeviceBranding Cihaz markası Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Markalı cihaz adı (ör. Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobileDeviceModel Mobil modeli Mobil cihazın modeli adı (ör. iPhone X veya SM-G950F).
month Ay Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
newVsReturning Yeni/geri gelen Yeni kullanıcıların önceden 0 oturumu, geri gelen kullanıcıların ise 1 veya daha fazla eski oturumu vardır. Bu boyut iki değer döndürür: new veya returning.
nthDay N. gün Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
nthHour N. saat Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0000'dır.
nthMinute N. dakika Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0000'dır.
nthMonth N. ay Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
nthWeek N. hafta Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
nthYear N. yıl Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir.
operatingSystemVersion OS sürümü Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10 sürümü 10 ve iOS 13.5.1 sürümü 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü İşletim sistemi ve sürümü. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
outbound Giden Bağlantı, mülkün alan adının bir parçası olmayan bir siteye yönlendiriyorsa true değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. outbound etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageLocation Sayfa konumu Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pageLocation kısmı https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir. page_location etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pagePath Sayfa yolu Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı ile sorgu dizesi arasındaki URL bölümü. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true URL'sinin pagePath kısmı /store/contact-us şeklindedir.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi URL'nin, ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adından sonraki kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true sitesinin pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true'dir.
pageReferrer Sayfaya yönlendiren Ana makine adı ve yol dahil olmak üzere tam yönlendiren URL. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve söz konusu web sitesinin alanı veya başka alanlar olabilir. page_referrer etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
percentScrolled Kaydırılan kısmın yüzdesi Kullanıcının sayfayı aşağı kaydırdığı yüzde (örneğin, 90). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. percent_scrolled etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Bir raporda akışın türünü belirlemek için hem platform hem de streamId'yi kullanın.
platformDeviceCategory Platform/cihaz kategorisi Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihaz türü. (örnek: Android / mobil)
primaryChannelGroup Birincil kanal grubu Önemli etkinlikle ilişkilendirilen birincil kanal grubu. Birincil kanal grupları, Google Analytics'teki standart raporlarda kullanılan kanal gruplarıdır. Bu gruplar, mülk verilerinizin zaman içindeki kanal gruplamasına uygun olarak etkin bir kaydı işlevi görür. Daha fazla bilgi edinmek için Özel kanal grupları bölümüne bakın.
region Bölge Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
sa360AdGroupId SA360 reklam grubu kimliği Önemli etkinlikle sonuçlanan SA360 reklam grubu kimliği. SA360 reklam grubunu tanımlar.
sa360AdGroupName SA360 reklam grubu adı Önemli etkinlikle sonuçlanan SA360 reklam grubu adı. SA360 Reklam grupları, birbiriyle alakalı reklamlar ve anahtar kelimeler içerir.
sa360CampaignId SA360 kampanya kimliği Önemli etkinliğe yol açan SA360 kampanyasının kimliği. SA360 kampanyasını tanımlar.
sa360CampaignName SA360 kampanyası Önemli etkinliğe yol açan SA360 Kampanyasının Adı. SA360 kampanyaları, reklamlarınızı düzenlemenize ve reklamlarınız için bir hedef belirlemenize olanak tanır.
sa360CreativeFormat SA360 reklam öğesi biçimi Önemli etkinliğe yol açan SA360 reklam öğesi biçimi. Reklam öğesi biçimi, bir kampanyada kullanılan reklamın özel düzeni veya tasarımıdır.
sa360EngineAccountId SA360 arama motoru hesap kimliği Önemli etkinlikle sonuçlanan SA360 arama motoru hesabı kimliği. SA360 arama motoru hesabını tanımlar.
sa360EngineAccountName SA360 arama motoru hesabı adı Önemli etkinliğe neden olan SA360 arama motoru hesabı adı. SA360 arama motoru hesabı, bir reklamcılık hesabındaki kampanyaları, reklam gruplarını ve diğer öğeleri içerir. Daha fazla bilgi edinmek için SA360 arama motoru hesabı konusuna bakın.
sa360EngineAccountType SA360 arama motoru hesabı türü Önemli etkinlikle sonuçlanan SA360 arama motoru hesap türü. Arama motoru hesabı tarafından kullanılan motorun türü.
sa360KeywordText SA360 anahtar kelime metni Önemli etkinliğe yönlendiren SA360 anahtar kelime metni. Arama sorgusuyla eşleşen anahtar kelimeler.
sa360ManagerAccountId SA360 yönetici hesabı kimliği Önemli etkinliğe yol açan SA360 yönetici hesabı kimliği. SA360 yönetici hesabını tanımlar.
sa360ManagerAccountName SA360 yönetici hesabı adı Önemli etkinliğe yol açan SA360 yönetici hesabı adı. Search Ads 360 hesap hiyerarşisinin en üst düzeyidir. Alt düzey alt yönetici ve müşteri hesaplarında yönetim ve raporlama için kullanılır.
sa360Medium SA360 aracısı Önemli etkinliğe yol açan SA360 Aracısı. Reklam satın almada kullanılan ödeme modu. Örneğin, cpc.
sa360Query SA360 sorgusu Önemli etkinlikle sonuçlanan SA360 sorgusu. Kullanıcı tarafından yazılan arama sorgusu.
sa360Source SA360 kaynağı Önemli etkinliğe yönlendiren SA360 kaynağı. Arama sorgusu bu sitede gerçekleşti.
sa360SourceMedium SA360 kaynağı/aracısı Önemli etkinliğe yol açan SA360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Kullanıcının aradığı terim. Örneğin, kullanıcı /some-page.html?q=some-term sitesini ziyaret ederse bu boyut some-term değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. search_term etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Bir oturumun pazarlama kampanyası adı. Google Ads Kampanyalarını, Manuel Kampanyaları ve diğer Kampanyaları içerir.
sessionCm360AccountId Oturumla ilişkilendirilen CM360 hesap kimliği Oturuma yönlendiren CM360 Hesap Kimliği. CM360 hesabını tanımlar.
sessionCm360AccountName Oturumla ilişkilendirilen CM360 hesap adı Oturuma yönlendiren CM360 Hesap Adı. CM360 hesabı reklamverenler, siteler, kampanyalar ve kullanıcı profillerinden oluşur.
sessionCm360AdvertiserId Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklamveren kimliği Oturuma yol açan CM360 Reklamveren Kimliği. CM360 reklamverenini tanımlar.
sessionCm360AdvertiserName Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklamveren adı Oturuma yol açan CM360 Reklamveren Adı. CM360 Reklamvereni, bir kampanya grubu, reklam öğesi ve diğer ayarları içerir.
sessionCm360CampaignId Oturumla ilişkilendirilen CM360 kampanya kimliği Oturuma yol açan CM360 Kampanya Kimliği. CM360 kampanyasını tanımlar.
sessionCm360CampaignName Oturumla ilişkilendirilen CM360 kampanya adı Oturuma yol açan CM360 Kampanya Adı. Bir CM360 kampanyası, reklamlarınızın ne zaman yayınlanacağını, hangi açılış sayfalarının kullanılacağını ve diğer özellikleri belirtecek şekilde yapılandırılabilir.
sessionCm360CreativeFormat Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi biçimi Oturuma yönlendiren CM360 Reklam Öğesi Biçimi. CM360 reklam öğesi biçimleri, reklam öğesi türleri olarak da adlandırılır.
sessionCm360CreativeId Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi kimliği Oturuma yol açan CM360 Reklam Öğesi Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
sessionCm360CreativeName Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi adı Oturuma yol açan CM360 Reklam Öğesi Adı. CM360 reklam öğesine verilen ad.
sessionCm360CreativeType Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi türü Oturuma yol açan CM360 Reklam Öğesi Türü. "Görüntülü Reklam Ağı" veya "İzleme" gibi CM360 reklam öğeleri kategorisi. Daha fazla bilgi için reklam öğelerini yönetme konusuna bakın
sessionCm360CreativeTypeId Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi türü kimliği Oturuma yol açan CM360 Reklam Öğesi Türü Kimliği. CM360 reklam öğesi türünü tanımlar.
sessionCm360CreativeVersion Oturumla ilişkilendirilen CM360 reklam öğesi sürümü Oturuma yol açan CM360 Reklam Öğesi Sürümü. Sürüm numarası, raporlarınızda reklam öğenizin birden çok sürümünü izlemenize yardımcı olur. Mevcut bir reklam öğesine yeni bir öğe yüklerseniz sürüm numarası bir birim artar.
sessionCm360Medium Oturumla ilişkilendirilen CM360 aracısı Oturumla sonuçlanan CM360 Aracısı. CM360 aracısı, yerleşim maliyeti yapısı olarak da adlandırılır.
sessionCm360PlacementCostStructure Oturumla ilişkilendirilen CM360 yerleşim maliyeti yapısı Oturuma yol açan CM360 Yerleşim Maliyet Yapısı. Yerleşim maliyet yapıları, medya maliyetinin nasıl hesaplanacağını düzenler. Örneğin "BGBM".
sessionCm360PlacementId Oturumla ilişkilendirilen CM360 yerleşim kimliği Oturuma yol açan CM360 Yerleşim Kimliği. Bir CM360 yerleşimini tanımlar. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
sessionCm360PlacementName Oturumla ilişkilendirilen CM360 yerleşim adı Oturuma yol açan CM360 Yerleşim Adı. Bir CM360 yerleşimi için verilen ad. Yerleşim, bir web sitesinde reklamınızın göründüğü bölümdür.
sessionCm360RenderingId Oturumla ilişkilendirilen CM360 oluşturma kimliği Oturuma yol açan CM360 Oluşturma Kimliği. Bir CM360 reklam öğesini tanımlar.
sessionCm360SiteId Oturumla ilişkilendirilen CM360 site kimliği Oturuma yol açan CM360 Site Kimliği. Bir CM360 sitesini tanımlar.
sessionCm360SiteName Oturumla ilişkilendirilen CM360 site adı Oturuma yol açan CM360 Site Adı. Reklam alanının satın alındığı CM360 Sitesi adı.
sessionCm360Source Oturumla ilişkilendirilen CM360 kaynağı Oturuma yönlendiren CM360 Kaynağı. CM360 kaynağı, site adı olarak da adlandırılır.
sessionCm360SourceMedium Oturumla ilişkilendirilen CM360 kaynağı/aracısı Oturuma yol açan CM360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
sessionDefaultChannelGroup Oturumla ilişkilendirilen varsayılan kanal grubu Oturumun varsayılan kanal grubu öncelikli olarak kaynağa ve aracıya dayalıdır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
sessionDv360AdvertiserId Oturumla ilişkilendirilen DV360 reklamveren kimliği Oturuma yol açan DV360 Reklamveren Kimliği. DV360 reklamverenini tanımlar.
sessionDv360AdvertiserName Oturumla ilişkilendirilen DV360 reklamveren adı Oturuma yol açan DV360 Reklamveren Adı. DV360 reklamverenleri, reklam kampanyaları yürüten gerçek hayattaki işletmelerdir.
sessionDv360CampaignId Oturumla ilişkilendirilen DV360 kampanya kimliği Oturuma yol açan DV360 kampanya kimliği. DV360 kampanyasını tanımlar.
sessionDv360CampaignName Oturumla ilişkilendirilen DV360 kampanya adı Oturuma yol açan DV360 Kampanya Adı. DV360 kampanyaları, ilgili kampanya siparişlerini ortak bir işletme hedefi altında gruplandırır.
sessionDv360CreativeFormat Oturumla ilişkilendirilen DV360 reklam öğesi biçimi Oturuma yönlendiren DV360 reklam öğesi biçimi. Reklam öğesi türü olarak da adlandırılır. Örneğin genişletilebilir, video veya yerel.
sessionDv360CreativeId Oturumla ilişkilendirilen DV360 reklam öğesi kimliği Oturumla sonuçlanan DV360 reklam öğesi kimliği. DV360 reklam öğesini tanımlar.
sessionDv360CreativeName Oturumla ilişkilendirilen DV360 reklam öğesi adı Oturuma yönlendiren DV360 Reklam Öğesi Adı. DV360 reklam öğesine verilen ad.
sessionDv360ExchangeId Oturumla ilişkilendirilen DV360 exchange kimliği Oturuma yol açan DV360 Exchange Kimliği. DV360 exchange'ini tanımlar.
sessionDv360ExchangeName Oturumla ilişkilendirilen DV360 exchange adı Oturuma yol açan DV360 Exchange Adı. Reklam tıklamasıyla ilişkili DV360 reklam exchange'i. Daha fazla bilgi edinmek için exchange'leri yönetme bölümüne bakın.
sessionDv360InsertionOrderId Oturumla ilişkilendirilen DV360 kampanya siparişi kimliği Oturuma yol açan DV360 Kampanya Siparişi Kimliği. DV360 kampanya siparişini tanımlar.
sessionDv360InsertionOrderName Oturumla ilişkilendirilen DV360 kampanya siparişi adı Oturuma yol açan DV360 Kampanya Siparişi Adı. DV360 kampanya siparişi, aynı reklam kampanyası ile alakalı bir grup satır öğesi içerir.
sessionDv360LineItemId Oturumla ilişkilendirilen DV360 satır öğesi kimliği Oturuma yol açan DV360 Satır Öğesi Kimliği. DV360 satır öğesini tanımlar.
sessionDv360LineItemName Oturumla ilişkilendirilen DV360 satır öğesi adı Oturuma yol açan DV360 Satır Öğesi Adı. DV360 satır öğesi, gösterimler için teklif verir ve reklam öğelerini envanter kaynaklarına yayınlar.
sessionDv360Medium Oturumla ilişkilendirilen DV360 aracısı Oturumla sonuçlanan DV360 Aracısı. Kampanya siparişinin faturalandırılabilir sonucu. Örneğin, cpm.
sessionDv360PartnerId Oturumla ilişkilendirilen DV360 iş ortağı kimliği Oturumla sonuçlanan DV360 iş ortağı kimliği. DV360 iş ortağını tanımlar.
sessionDv360PartnerName Oturumla ilişkilendirilen DV360 iş ortağı adı Oturuma yol açan DV360 İş Ortağı Adı. DV360 iş ortakları ajansları, ticari değişim merkezlerini veya büyük bağımsız reklamverenleri temsil eder.
sessionDv360Source Oturumla ilişkilendirilen DV360 kaynağı Oturumla sonuçlanan DV360 Kaynağı. Reklamınızın görüntülendiği DV360 sitesinin adı.
sessionDv360SourceMedium Oturumla ilişkilendirilen DV360 kaynağı/aracısı Oturumla sonuçlanan DV360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
sessionGoogleAdsAccountName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Google Ads'de oturumla sonuçlanan hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name değerine karşılık gelir.
sessionGoogleAdsAdGroupId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
sessionGoogleAdsAdNetworkType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Oturumla sonuçlanan reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsCampaignId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanya kimliği Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının kampanya kimliği.
sessionGoogleAdsCampaignName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının adı.
sessionGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Talep Yaratma, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
sessionGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Web sitenizde veya uygulamanızda oturumla sonuçlanan Google Ads reklam öğesinin kimliğidir. Reklam öğesi kimlikleri, tek reklamları tanımlar.
sessionGoogleAdsCustomerId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Google Ads'de oturumla sonuçlanan müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
sessionGoogleAdsKeyword Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Oturumla sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürünü veya hizmeti açıklayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
sessionGoogleAdsQuery Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Oturumla sonuçlanan arama sorgusu.
sessionManualAdContent Oturum manuel reklam içeriği Oturumla sonuçlanan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualCampaignId Oturumun manuel kampanya kimliği Oturumla sonuçlanan manuel kampanya kimliği. Manuel kampanyayı tanımlar. utm_id URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualCampaignName Oturumun manuel kampanya adı Oturuma yönlendiren manuel Kampanya Adı. Manuel kampanyanın adı. utm_campaign URL parametresi tarafından doldurulur. Daha fazla bilgi edinmek için Özel URL'lerle kampanya verileri toplama başlıklı makaleyi inceleyin.
sessionManualCreativeFormat Oturumun manuel reklam öğesi biçimi Oturuma yönlendiren manuel reklam öğesi biçimi. Reklamda kullanılan reklam öğesi biçimini tanımlar. utm_creative_format URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualMarketingTactic Oturum kılavuzu pazarlama taktiği Oturumla sonuçlanan manuel Pazarlama Taktiği. Bir kampanyaya uygulanan hedefleme ölçütleri. Örneğin, yeniden pazarlama veya potansiyel oluşturma. utm_marketing_tactic URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualMedium Oturumun manuel aracısı Oturumla sonuçlanan manuel Aracı. Yönlendirmede kullanılan pazarlama ortamı. Örneğin, cpc. utm_medium URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualSource Oturumun manuel kaynağı Oturuma yönlendiren manuel Kaynak. Yönlendiren. utm_source URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualSourceMedium Oturumun manuel kaynağı/aracısı Oturumla sonuçlanan manuel Kaynak Aracı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
sessionManualSourcePlatform Oturumun manuel kaynak platformu Oturumla sonuçlanan manuel Kaynak Platformu. Trafiği belirli bir Analytics mülküne yönlendirmekten sorumlu platform. utm_source_platform URL parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualTerm Oturum manuel terimi Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
sessionMedium Oturum aracısı Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı.
sessionPrimaryChannelGroup Oturumla ilişkilendirilen birincil kanal grubu Oturumla sonuçlanan birincil kanal grubu. Birincil kanal grupları, Google Analytics'teki standart raporlarda kullanılan kanal gruplarıdır. Bu gruplar, mülk verilerinizin zaman içindeki kanal gruplamasına uygun olarak etkin bir kaydı işlevi görür. Daha fazla bilgi edinmek için Özel kanal grupları bölümüne bakın.
sessionSa360AdGroupId Oturumla ilişkilendirilen SA360 reklam grubu kimliği Oturumla sonuçlanan SA360 reklam grubu kimliği. SA360 reklam grubunu tanımlar.
sessionSa360AdGroupName Oturumla ilgili SA360 reklam grubu adı Oturumla sonuçlanan SA360 reklam grubu adı. SA360 Reklam grupları, birbiriyle alakalı reklamlar ve anahtar kelimeler içerir.
sessionSa360CampaignId Oturumla ilişkilendirilen SA360 kampanya kimliği Oturuma yol açan SA360 kampanyasının kimliği. SA360 kampanyasını tanımlar.
sessionSa360CampaignName Oturumla ilgili SA360 kampanyası Oturumla sonuçlanan SA360 kampanyasının adı. SA360 kampanyaları, reklamlarınızı düzenlemenize ve reklamlarınız için bir hedef belirlemenize olanak tanır.
sessionSa360CreativeFormat Oturumla ilgili SA360 reklam öğesi biçimi Oturuma yönlendiren SA360 reklam öğesi biçimi. Reklam öğesi biçimi, bir kampanyada kullanılan reklamın özel düzeni veya tasarımıdır.
sessionSa360EngineAccountId Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı kimliği Oturumla sonuçlanan SA360 arama motoru hesabı kimliği. SA360 arama motoru hesabını tanımlar.
sessionSa360EngineAccountName Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı adı Oturumla sonuçlanan SA360 arama motoru hesabının adı. SA360 arama motoru hesabı, bir reklamcılık hesabındaki kampanyaları, reklam gruplarını ve diğer öğeleri içerir. Daha fazla bilgi edinmek için SA360 arama motoru hesabı konusuna bakın.
sessionSa360EngineAccountType Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı türü Oturumla sonuçlanan SA360 arama motoru hesap türü. Arama motoru hesabı tarafından kullanılan motorun türü. Örneğin, google ads, bing veya baidu.
sessionSa360Keyword Oturumla ilgili SA360 anahtar kelime metni Oturumla sonuçlanan SA360 anahtar kelime metni. Arama sorgusuyla eşleşen anahtar kelimeler.
sessionSa360ManagerAccountId Oturumla ilişkilendirilen SA360 yönetici hesabı kimliği Oturumla sonuçlanan SA360 yönetici hesabının kimliği. SA360 yönetici hesabını tanımlar.
sessionSa360ManagerAccountName Oturumla ilişkilendirilen SA360 yönetici hesabı adı Oturumla sonuçlanan SA360 Yönetici Hesabı Adı. Search Ads 360 hesap hiyerarşisinin en üst düzeyidir. Alt düzey alt yönetici ve müşteri hesaplarında yönetim ve raporlama için kullanılır.
sessionSa360Medium Oturumla ilgili SA360 aracısı Oturumla sonuçlanan SA360 Aracısı. Reklam satın almada kullanılan ödeme modu. Örneğin, cpc.
sessionSa360Query Oturumla ilgili SA360 sorgusu Oturumla sonuçlanan SA360 Sorgusu. Kullanıcı tarafından yazılan arama sorgusu.
sessionSa360Source Oturumla ilgili SA360 kaynağı Oturumla sonuçlanan SA360 kaynağı. Arama sorgusu bu sitede gerçekleşti.
sessionSa360SourceMedium Oturumla ilişkilendirilen SA360 kaynağı/aracısı Oturumla sonuçlanan SA360 Kaynak Aracısı. Kaynak ve aracının bir kombinasyonu.
sessionSource Oturum kaynağı Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak.
sessionSourceMedium Oturum kaynağı/aracısı sessionSource ve sessionMedium boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
sessionSourcePlatform Oturum kaynak platformu Oturum kampanyasının kaynak platformu. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı kalmayın. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için Manual yerine (not set) değerini döndürecektir.
shippingTier Gönderim katmanı Satın alınan öğenin teslimatı için seçilen gönderim katmanı. Örneğin, Ground, Air veya Next-day. shipping_tier etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
signedInWithUserId Kullanıcı kimliğiyle oturum açıldı Kullanıcı, User-ID özelliğiyle oturum açtıysa yes dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için User-ID ile platformlar arası etkinliği ölçme başlıklı makaleyi inceleyin.
source Kaynak Önemli etkinlikle ilişkilendirilen kaynak.
sourceMedium Kaynak / aracı source ve medium boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
sourcePlatform Kaynak platform Önemli etkinlik kampanyasının kaynak platformu. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı kalmayın. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için Manual yerine (not set) değerini döndürecektir.
streamId Akış Kimliği Uygulamanız veya web siteniz için sayısal veri akışı tanımlayıcısı.
streamName Akış adı Uygulamanızın veya web sitenizin veri akışı adı.
testDataFilterId Test verileri filtre kimliği Test durumundaki bir veri filtresinin sayısal tanımlayıcısı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri filtreleri başlıklı makaleyi inceleyin.
testDataFilterName Test verileri filtre adı Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri filtreleri başlıklı makaleyi inceleyin.
transactionId İşlem kimliği E-ticaret işleminin kimliği.
unifiedPagePathScreen Sayfa yolu ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedPageScreen Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu ve sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenClass Sayfa başlığı ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenName Sayfa başlığı ve ekran adı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran adı (uygulama).
userAgeBracket Yaş Kullanıcıların yaş grupları.
userGender Cinsiyet Kullanıcının cinsiyeti.
videoProvider Video sağlayıcısı Videonun kaynağı (örneğin, youtube). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_provider etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoTitle Video başlığı Videonun başlığı. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_title etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoUrl Video URL'si Videonun URL'si. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
virtualCurrencyName Sanal para birimi adı Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı. Örneğin, bir oyunda mücevher harcamak veya satın almak. virtual_currency_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
visible Gösteriliyor İçerik görünür durumdaysa true değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. visible etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
week Hafta Etkinliğin gerçekleştiği hafta; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta pazar günü başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftada olur. Yılın ilk ve son haftası çoğu yıl 7 günden azdır. Yılın ilk ve son haftası dışındaki haftalar her zaman 7 gün içerir. 1 Ocak'ın Pazar günü olduğu yıllarda, bir önceki yılın ilk haftası ve bir önceki yılın son haftası 7 gün olur.
year Yıl Etkinliğin gerçekleştiği dört basamaklı yıl. Örneğin, 2020 veya 2024.
yearMonth Yıl ay Yıl ve ayın birleşik değerleri. Örnek değerler 202212 veya 202301'dir.
yearWeek Yıl hafta Yıl ve haftanın birleşik değerleri. 202253 veya 202301, örnek değerler arasındadır.

Özel Boyutlar

Data API, Etkinlik ve Kullanıcı kapsamlı Özel Boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutları ve metrikleri raporlama ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerine bakın. Özel boyutlar, bir API raporu isteğinde boyutun parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, "achievement_id" parametre adıyla Etkinlik kapsamlı Özel Boyut için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:achievement_id" ekleyin. Mülk, etkinlik kapsamlı bu özel boyutu kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Ekim 2020'den önce etkinlik kapsamlı bir özel boyut kaydedildiyse bu boyut, etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamlı özel boyut için "achievement_id" parametresi ve etkinlik adı "level_up" olan "customEvent:achievement_id\[level_up\]" özelliğini dahil edin. Ekim 2020'de Analytics, Özel parametre raporlamasını, Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülkle ilgili tüm Özel Boyutları listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Metadata API yönteminin kullanımına ilişkin bir örneği burada bulabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name parameter_name için etkinlik kapsamlı özel boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Ekim 2020'den önce kaydedildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customUser:parameter_name parameter_name için kullanıcı kapsamlı Özel Boyut
customItem:parameter_name parameter_name için öğe kapsamlı Özel Boyut

Özel Kanal Grupları

Veri API'sı, Özel Kanal Grupları hakkında raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için GA4'teki özel kanal grupları başlıklı makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, bir API raporu isteğinde boyutun kapsamına ve kanal grubu kimliğine göre belirtilir. Örneğin, 9432931 kimliğine sahip Oturum kapsamlı Özel Kanal için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip özel kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Aşağıda, Özel Kanal Grupları için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülk için tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu oturuma yönlendiren özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kez edinen özel kanal.
customChannelGroup:custom_channel_id Önemli etkinliğe götüren özel kanal.

Metrikler

Herhangi bir mülk için raporlarda aşağıdaki metrikler istenebilir. Rapor yanıtındaki bir metrik sütunu için Metric kaynağının name alanında "API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
active1DayUsers 1 gün etkin kullanıcılar 1 günlük dönem içinde sitenizdeki veya uygulamanızdaki farklı etkin kullanıcıların sayısı. 1 günlük süre, raporun tarih aralığındaki son günü içerir. Not: Bu değer, Etkin Kullanıcı Sayısıyla aynıdır.
active28DayUsers 28 gün etkin kullanıcılar 28 günlük dönem içinde sitenizdeki veya uygulamanızdaki farklı etkin kullanıcıların sayısı. 28 günlük süre, raporun tarih aralığındaki son günü içerir.
active7DayUsers 7 gün etkin kullanıcılar 7 günlük dönem içinde sitenizdeki veya uygulamanızdaki farklı etkin kullanıcıların sayısı. 7 günlük süre, raporun tarih aralığındaki son günü içerir.
activeUsers Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
adUnitExposure Reklam biriminin gösterildiği süre Bir reklam biriminin kullanıcıya gösterildiği süre (milisaniye cinsinden).
addToCarts Alışveriş sepetine ürün ekleme sayısı Kullanıcıların alışveriş sepetlerine öğe ekleme sayısı.
advertiserAdClicks Reklam tıklaması sayısı Kullanıcıların mülke erişmek için bir reklamı toplam tıklama sayısı. Bağlı entegrasyonlardan (ör. bağlı Search Ads 360 reklamverenleri) sağlanan tıklamaları içerir. Verileri içe aktarma yoluyla yüklenen tıklamalar da dahildir.
advertiserAdCost Reklam maliyeti Reklamlarınız için ödediğiniz toplam tutar. Bağlı entegrasyonların (ör. bağlı Google Ads hesapları) maliyetlerini içerir. Ayrıca, verileri içe aktarma yoluyla yüklenen maliyeti de içerir. Daha fazla bilgi için Maliyet verilerini içe aktarma başlıklı makaleye bakın.
advertiserAdCostPerClick Tıklama başına reklam maliyeti Reklam tıklama başına maliyeti, reklam maliyetinin reklam tıklama sayısına bölünmesiyle elde edilir ve genellikle TBM olarak kısaltılır.
advertiserAdCostPerKeyEvent Önemli etkinlik başına maliyet Önemli etkinlik başına maliyet, reklam maliyetinin önemli etkinliklere bölünmesiyle hesaplanır.
advertiserAdImpressions Reklam gösterimi sayısı Toplam gösterim sayısı. Bağlı entegrasyonlardan (ör. bağlı Display & Video 360 reklamverenleri) elde edilen gösterimleri içerir. Verileri içe aktarma yoluyla yüklenen gösterimleri de içerir.
averagePurchaseRevenue Ortalama satın alma geliri Etkinliklerin işlem grubundaki ortalama satın alma geliri.
averagePurchaseRevenuePerPayingUser ARPPU Ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir (ARPPU), bir satın alma etkinliği kaydeden etkin kullanıcı başına toplam satın alma geliridir. Özet metriği, seçilen dönem içindir.
averagePurchaseRevenuePerUser Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri Etkin kullanıcı başına ortalama satın alma geliri, herhangi bir etkinliği kaydeden etkin kullanıcı başına toplam satın alma geliridir. Özet metriği, seçilen dönem içindir.
averageRevenuePerUser KBOG Etkin kullanıcı başına ortalama gelir (KBOG). Özet metriği, seçilen dönem içindir. ARPU, Toplam Gelir'i kullanır ve AdMob tahmini kazançlarını içerir.
averageSessionDuration Ortalama oturum süresi Kullanıcı oturumlarının ortalama süresi (saniye cinsinden).
bounceRate Hemen çıkma oranı Etkileşim sağlanmayan oturumların yüzdesi ((Oturumlar eksi Etkileşim sağlanan oturum sayısı) değerinin Oturum sayısına bölümü). Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,2761 değeri, oturumların% 27,61'inin hemen çıkma olduğu anlamına gelir.
cartToViewRate Görüntüledikten sonra alışveriş sepetine ekleme oranı Sepetlerine ürün ekleyen kullanıcı sayısının, aynı ürünleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,1132 değeri, bir ürünü görüntüleyen kullanıcıların% 11,32'sinin alışveriş sepetine aynı ürünü eklediği anlamına gelir.
checkouts Ödeme işlemi sayısı Kullanıcıların ödeme işlemini başlatma sayısı. Bu metrik, begin_checkout etkinliğinin tekrarını sayar.
cohortActiveUsers Kohort etkin kullanıcı sayısı Gruptaki, kohorta n. gün/hafta/ay karşılık gelen zaman aralığında etkin olan kullanıcıların sayısı. Örneğin, kohortNthWeek = 0001 olan satırda bu metrik, 1. haftada etkin olan (gruptaki) kullanıcıların sayısıdır.
cohortTotalUsers Kohort toplam kullanıcı sayısı Gruptaki toplam kullanıcı sayısı. Bu metrik her grup için raporun her satırında aynı değerdir. Kohortlar paylaşılan bir edinme tarihine göre tanımlandığından kohortTotalUsers, kohortun seçim tarih aralığındaki groupsActiveUsers ile aynıdır. Grubun seçim aralığından sonra olan rapor satırlarında grupActiveUsers'ın kohortTotalUsers'dan küçük olması normaldir. Bu fark, kohortta daha sonraki tarih için etkin olmayan kullanıcıları temsil eder. hortTotalUsers, kohort için bir kullanıcıyı elde tutma oranını hesaplamak kohortActiveUsers/cohortTotalUsers metrik ifadesinde yaygın olarak kullanılır. ActiveUsers ile totalUsers arasındaki ilişki, groupsActiveUsers ile kohortTotalUsers arasındaki ilişkiye denk değildir.
crashAffectedUsers Kilitlenme sorunu yaşayan kullanıcılar Raporun bu satırında bir kilitlenme kaydeden kullanıcıların sayısı. Örneğin rapor, tarihe göre zaman serisi şeklindeyse bu metrikler, ilgili tarihte en az bir kilitlenme yaşayan toplam kullanıcı sayısını bildirir. Kilitlenmeler, "app_exception" adlı etkinliklerdir.
crashFreeUsersRate Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların oranı Kilitlenme etkinliği olmayan kullanıcı sayısının (raporun bu satırında) toplam kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,9243 değeri, kullanıcıların% 92,43'ünün kilitlenme sorunu yaşamadığı anlamına gelir.
dauPerMau GEKS / AEKS Aynı zamanda 1 günlük etkin kullanıcılar olan 30 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,113 değeri, 30 günlük etkin kullanıcıların% 11,3'ünün aynı zamanda 1 günlük etkin kullanıcılar olduğu anlamına gelir.
dauPerWau GEKS / HEKS Aynı zamanda 1 günlük etkin kullanıcılar olan 7 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,082 değeri, 7 günlük etkin kullanıcıların% 8,2'sinin aynı zamanda 1 gün boyunca etkin olan kullanıcılar olduğu anlamına gelir.
ecommercePurchases E-ticaret satın alma işlemleri Kullanıcıların bir satın alma işlemini tamamlama sayısı. Bu metrik purchase etkinliklerini sayar, in_app_purchase etkinliklerini ve abonelik etkinliklerini içermez.
engagedSessions Etkileşim sağlanan oturum sayısı 10 saniyeden uzun süren, önemli bir etkinliğin gerçekleştiği veya en az 2 ekranın görüntülendiği oturumların sayısı.
engagementRate Etkileşim oranı Etkileşim sağlanan oturumların yüzdesi (Etkileşimli oturum sayısının Oturum sayısına bölümü). Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,7239 değeri, oturumların% 72,39'unun etkileşim sağlanan oturum olduğu anlamına gelir.
eventCount Etkinlik sayısı Etkinliklerin sayısı.
eventCountPerUser Kullanıcı başına etkinlik sayısı Kullanıcı başına ortalama etkinlik sayısı (Etkinlik sayısının etkin kullanıcı sayısına bölümü).
eventValue Etkinlik değeri value adlı etkinlik parametresinin toplamı.
eventsPerSession Oturum başına etkinlik sayısı Oturum başına ortalama etkinlik sayısı (Etkinlik sayısının Oturum sayısına bölümü).
firstTimePurchaserRate İlk kez satın alan kullanıcı oranı İlk kez satın alma işlemi gerçekleştiren etkin kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,092 değeri, etkin kullanıcıların% 9,2'sinin ilk kez satın alım gerçekleştiren alıcı olduğu anlamına gelir.
firstTimePurchasers İlk kez satın alım gerçekleştiren alıcı sayısı İlk satın alma etkinliğini tamamlayan kullanıcıların sayısı.
firstTimePurchasersPerNewUser Yeni kullanıcı başına ilk kez satın alım gerçekleştiren alıcı sayısı Her yeni kullanıcı başına ilk kez satın alım gerçekleştiren ortalama kullanıcı sayısı.
grossItemRevenue Brüt öğe geliri Yalnızca öğelerden elde edilen toplam gelir. Brüt öğe geliri, öğenin fiyatı ve miktarının çarpımıdır. Öğe gelirine vergi ve gönderim değerleri dahil değildir. Vergi ve gönderim bedeli değerleri öğe düzeyinde değil, etkinlik düzeyinde belirtilir. Brüt öğe gelirine geri ödemeler dahil değildir.
grossPurchaseRevenue Brüt satın alma geliri Uygulama veya sitenizde gerçekleştirilen satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Brüt satın alma geliri, şu etkinliklerin gelirini toplar: purchase, ecommerce_purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_convert ve app_store_subscription_renew. Satın alma geliri, etiketlemedeki value parametresiyle belirtilir.
itemDiscountAmount Öğe indirim tutarı E-ticaret etkinliklerindeki öğe indirimlerinin parasal değeri. Bu metrik, etiketleme sırasında discount öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemListClickEvents Öğe listesi tıklama etkinlikleri Bir öğe listede göründüğünde kullanıcılar tarafından tıklanma sayısı. Bu metrik, select_item etkinliğinin tekrarını sayar.
itemListClickThroughRate Öğe listesi tıklama oranı Listeleri seçen kullanıcı sayısının, aynı listeleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,2145 değeri, bir listeyi görüntüleyen kullanıcıların% 21,45'inin aynı listeyi seçtiği anlamına gelir.
itemListViewEvents Öğe listesi görüntüleme etkinlikleri Öğe listesinin görüntülenme sayısı. Bu metrik, view_item_list etkinliğinin tekrarını sayar.
itemPromotionClickThroughRate Öğe promosyonu tıklama oranı Promosyon seçen kullanıcı sayısının, aynı promosyonları görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,1382 değeri, bir promosyonu görüntüleyen kullanıcıların% 13,82'sinin promosyonu da seçtiği anlamına gelir.
itemRefundAmount Öğe geri ödeme tutarı Öğe geri ödeme tutarı, yalnızca öğelerden elde edilen geri ödenen toplam işlem geliridir. Öğe geri ödeme tutarı, refund etkinliğindeki fiyat ve miktar çarpımıdır.
itemRevenue Öğe geliri Satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelirden, yalnızca öğelerden elde edilen geri ödenen işlem gelirinin çıkarılmasıyla elde edilen değer. Öğe geliri, öğenin fiyatı ve miktarının çarpımıdır. Öğe gelirine vergi ve gönderim değerleri dahil değildir. Vergi ve gönderim bedeli değerleri öğe düzeyinde değil, etkinlik düzeyinde belirtilir.
itemViewEvents Öğe görüntüleme etkinlikleri Öğe ayrıntılarının görüntülenme sayısı. Metrik, view_item etkinliğinin tekrarını sayar.
itemsAddedToCart Alışveriş sepetine eklenen ürün sayısı Tek bir öğe için sepete eklenen birim sayısı. Bu metrik, add_to_cart etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsCheckedOut Ödemesi yapılan ürün sayısı Tek bir öğe için ödeme yapılan birim sayısı. Bu metrik, begin_checkout etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsClickedInList Listede tıklanan ürün sayısı Tek bir öğe için listede tıklanan birim sayısı. Bu metrik, select_item etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsClickedInPromotion Promosyonda tıklanan ürün sayısı Tek bir öğe için promosyonda tıklanan birim sayısı. Bu metrik, select_promotion etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsPurchased Satın alınan ürün sayısı Satın alma etkinliklerine dahil edilen tek bir öğeye ait birim sayısı. Bu metrik, satın alma etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsViewed Görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğe için görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, view_item etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsViewedInList Listede görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğe için listede görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, view_item_list etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsViewedInPromotion Promosyonda görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğenin promosyonda görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, view_promotion etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
keyEvents Önemli etkinlikler Önemli etkinliklerin sayısı. Bir etkinliğin önemli etkinlik olarak işaretlenmesi raporları, söz konusu önemli etkinliğin oluşturulmaya başlamasından itibaren etkiler. Bu işlem, geçmiş verileri değiştirmez. Google Analytics'te dilediğiniz etkinliği önemli olarak işaretleyebilirsiniz. Bazı etkinlikler (first_open veya purchase gibi) varsayılan olarak önemli etkinlik şeklinde işaretlenir.
newUsers Yeni kullanıcı sayısı Sitenizle etkileşimde bulunan veya uygulamanızı ilk kez başlatan kullanıcıların sayısı (etkinlik tetiklendi: first_open veya first_visit).
organicGoogleSearchAveragePosition Organik Google Arama ortalama konumu Search Console'dan bildirilen sorgu için web sitenizin URL'lerinin ortalama sıralaması. Örneğin, sitenizin URL'si bir sorgu için 3. sırada, başka bir sorgu içinse 7. sırada görünüyorsa ortalama konum 5 olur ((3+7)/2). Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organicGoogleSearchClickThroughRate Organik Google Arama tıklama oranı Search Console'da raporlanan organik Google arama tıklama oranı. Tıklama oranı, gösterim başına tıklama sayısıdır. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,0588 değeri, gösterimlerin yaklaşık %5,88'inin bir tıklamayla sonuçlandığı anlamına gelir. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organicGoogleSearchClicks Organik Google Arama tıklaması sayısı Search Console'da raporlanan organik Google arama tıklamalarının sayısı. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organicGoogleSearchImpressions Organik Google Arama gösterimi sayısı Search Console'da raporlanan organik Google arama gösterimlerinin sayısı. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
promotionClicks Promosyon tıklama sayısı Öğe promosyonunun tıklanma sayısı. Bu metrik, select_promotion etkinliğinin tekrarını sayar.
promotionViews Promosyon görüntüleme sayısı Öğe promosyonunun görüntülenme sayısı. Bu metrik, view_promotion etkinliğinin tekrarını sayar.
publisherAdClicks Yayıncı reklam tıklaması sayısı ad_click etkinliklerinin sayısı.
publisherAdImpressions Yayıncı reklam gösterimi sayısı ad_impression etkinliklerinin sayısı
purchaseRevenue Satın alma geliri Uygulama veya sitenizde satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelirden geri ödenen işlem gelirinin çıkarılmasıyla elde edilen değer. Satın alma geliri, şu etkinliklerin gelirini toplar: purchase, ecommerce_purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_convert ve app_store_subscription_renew. Satın alma geliri, etiketlemedeki value parametresiyle belirtilir.
purchaseToViewRate Görüntüledikten sonra satın alma oranı Ürün satın alan kullanıcı sayısının, aynı ürünleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,128 değeri, bir ürünü görüntüleyen kullanıcıların% 12,8'inin aynı ürünleri satın aldığı anlamına gelir.
purchaserRate Satın alan kullanıcı oranı 1 veya daha fazla satın alma işlemi gerçekleştiren etkin kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,412 değeri, kullanıcıların% 41,2'sinin alıcı olduğu anlamına gelir.
refundAmount Geri ödeme tutarı Geri ödenen toplam işlem geliri. Geri ödeme tutarı, refund ve app_store_refund etkinlikleri için geri ödenen gelirin toplamını oluşturur.
returnOnAdSpend Reklam harcamalarından elde edilen gelir Reklam harcamalarından elde edilen gelir (ROAS), toplam gelirin reklamveren reklam maliyetine bölünmesiyle hesaplanır.
screenPageViews Görüntüleme Kullanıcılarınızın görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinlikleri).
screenPageViewsPerSession Oturum başına görüntüleme sayısı Kullanıcılarınızın oturum başına görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinliği sayısı) / oturum sayısı.
screenPageViewsPerUser Kullanıcı başına görüntüleme sayısı Kullanıcılarınızın etkin kullanıcı başına görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinlikleri ) / etkin kullanıcı sayısı.
scrolledUsers Sayfayı kaydıran kullanıcılar Sayfanın en az% 90'ını aşağı kaydıran benzersiz kullanıcıların sayısı.
sessionKeyEventRate Oturum önemli etkinlik oranı Önemli etkinliklerden herhangi birinin tetiklendiği oturumların yüzdesi.
sessions Oturum sayısı Sitenizde veya uygulamanızda başlatılan oturumların sayısı (tetiklenen etkinlik: session_start).
sessionsPerUser Kullanıcı başına oturum sayısı Kullanıcı başına ortalama oturum sayısı (Oturum sayısının Etkin Kullanıcı sayısına bölümü).
shippingAmount Kargo tutarı Bir işlemle ilişkilendirilen gönderim tutarı. shipping etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
taxAmount Vergi tutarı Bir işlemle ilişkilendirilen vergi tutarı. tax etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
totalAdRevenue Toplam reklam geliri Hem AdMob hem de üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen toplam reklam geliri.
totalPurchasers Toplam alıcı sayısı Seçilen dönem için satın alma etkinliği kaydeden kullanıcıların sayısı.
totalRevenue Toplam gelir Satın alma, abonelik ve reklamlardan elde edilen toplam gelir (Satın alma geliri + Abonelik geliri + Reklam geliri) eksi geri ödenen işlem geliri.
totalUsers Toplam kullanıcı sayısı En az bir etkinlik kaydeden farklı kullanıcıların sayısı (etkinlik günlüğe kaydedildiğinde site veya uygulama kullanımda olup olmadığından bağımsız olarak).
transactions İşlemler Satın alma geliri içeren işlem etkinliklerinin sayısı. İşlem etkinlikleri in_app_purchase, ecommerce_purchase, purchase, app_store_subscription_renew, app_store_subscription_convert ve refund içerir.
transactionsPerPurchaser Alıcı başına işlem sayısı Alıcı başına ortalama işlem sayısı.
userEngagementDuration Kullanıcı etkileşimi Web sitenizin veya uygulamanızın, kullanıcıların cihazlarının ön planında olduğu toplam süre (saniye cinsinden).
userKeyEventRate Kullanıcı önemli etkinlik oranı Önemli etkinliklerden herhangi birini tetikleyen kullanıcıların yüzdesi.
wauPerMau HEKS / AEKS Aynı zamanda 7 günlük etkin kullanıcılar olan 30 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,234 değeri, 30 günlük etkin kullanıcıların% 23,4'ünün aynı zamanda 7 gün boyunca etkin olan kullanıcılar olduğu anlamına gelir.

Özel Metrikler

Data API, etkinlik kapsamlı özel metriklerle ilgili raporlar oluşturabilir. Özel metrikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutları ve metrikleri raporlama bölümüne bakın. Özel metrikler, bir API raporu isteğinde, metriğin parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, "levels_unlocked" parametre adıyla Etkinlik Kapsamı Özel Metrik için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:levels_unlocked" ekleyin. Mülk, etkinlik kapsamlı bu özel metriği kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Etkinlik kapsamlı bir özel metrik Ekim 2020'den önce kaydedildiyse bu metrik, bir API isteğinde etkinlik adıyla birlikte belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamlı özel metrik için "levels_unlocked" parametre adı ve "tutorial_start" etkinlik adına sahip "customEvent:levels_unlocked\[tutorial_start\]" parametresini ekleyin. Ekim 2020'de Analytics, Özel parametre raporlamasını, Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Metrikler için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Metrikleri listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Metadata API yönteminin kullanımına ilişkin bir örneği burada bulabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name parameter_name için etkinlik kapsamlı özel metrik
customEvent:parameter_name[event_name] Ekim 2020'den önce kaydedildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı Özel Metrik

Özel Metrik Varyantları

Bir mülkün kaydettiği her özel metrik, üç API metriği varyantı oluşturur: toplam, ortalama ve sayı. Çoğu istek, özel metriğin toplamını kullanır. Özel metriğin ortalaması, özet istatistik için yararlıdır. Bir özel metriğin sayısı, bir parametrenin kaç kez geçtiği sizin için faydalıysa ilgi çekicidir.

Bir Mülkle ilgili tüm Özel Metrikleri listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Özel ortalama için Metadata API yöntemini kullanma örneğini burada bulabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name parameter_name için Etkinlik Kapsamındaki Özel Metriğin toplamı
averageCustomEvent:parameter_name parameter_name için Etkinlik Kapsamındaki Özel Metriğin ortalama değeri
countCustomEvent:parameter_name parameter_name için Etkinlik Kapsamındaki Özel Metriğin oluşum sayısı

Her Önemli Etkinlik için Önemli Etkinlik Oranı Metrikleri

Bir mülke kaydettiğiniz her önemli etkinlik, raporlarda isteyebileceğiniz Temel Etkinlik Oranı metrikleri oluşturur. Her önemli etkinlik için iki ücret metriği vardır: oturuma dayalı önemli etkinlik oranı ve kullanıcı tabanlı önemli etkinlik oranı.

Bir Mülkle ilgili tüm önemli etkinlik oranı metriklerini listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Önemli etkinlik olarak kaydedilmemiş bir etkinlik için önemli etkinlik oranını istemeye çalışırsanız istek başarısız olur. Burada, tek bir önemli etkinlik için önemli etkinlik oranı metriği için Metadata API yönteminin kullanımına bir örnek verilmiştir.

Genel API Adı Açıklama
sessionKeyEventRate:event_name Belirli bir önemli etkinlik etkinliğinin tetiklendiği oturumların yüzdesi.
userKeyEventRate:event_name Belirli bir önemli etkinliği tetikleyen kullanıcıların yüzdesi.