Gelişmiş Kullanım Alanları

Bu belgede, Google Analytics Data API v1'in bazı gelişmiş özellikleri açıklanmaktadır. API'nin ayrıntılı referansı için API Referansı'na bakın.

Özel Tanımları Listeleme ve Rapor Oluşturma

Data API, kayıtlı Özel Boyutlar ve Özel Metrikler ile ilgili raporlar oluşturabilir. Metadata API Method (Meta Veri API Yöntemi) Mülkünüzün kayıtlı Özel Tanımlarının API adlarını listelemek için kullanılabilir. Bu API adları, örneğin Rapor İstekleri'nde runReport yöntemine kullanılabilir.

Aşağıdaki bölümlerde, her bir Özel Tanım türü için örnekler gösterilmektedir. Bu örneklerde, GA4_PROPERTY_ID değerini Mülk Kimliğinizle değiştirin.

Etkinlik Kapsamlı Özel Boyutlar

1. Adım: Metadata API Yöntemini Mülk Kimliğinizle sorgulayın.

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/metadata

2. Adım: Yanıttan rapor oluşturmak istediğiniz Etkinlik Kapsamlı Özel Boyutu bulun. Boyut mevcut değilse boyutu kaydetmeniz gerekir.

"dimensions": [
...
  {
   "apiName": "customEvent:achievement_id",
   "uiName": "Achievement ID",
   "description": "An event scoped custom dimension for your Analytics property."
  },
...
],

3. Adım: Özel boyutu bir rapor isteğine ekleyin. Aşağıda, runReport yöntemi için yapılan örnek bir istek gösterilmektedir.

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dateRanges": [{ "startDate": "2020-09-01", "endDate": "2020-09-15" }],
 "dimensions": [{ "name": "customEvent:achievement_id" }],
 "metrics": [{ "name": "eventCount" }]
}

Kullanıcı Kapsamlı Özel Boyutlar

1. Adım: Metadata API Yöntemini Mülk Kimliğinizle sorgulayın.

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/metadata

2. Adım: Yanıttan hakkında rapor oluşturmak istediğiniz Kullanıcı Kapsamlı Özel Boyutu bulun. Boyut mevcut değilse boyutu kaydetmeniz gerekir.

"dimensions": [
...
  {
   "apiName": "customUser:last_level",
   "uiName": "Last level",
   "description": "A user property for your Analytics property."
  },
...
],

3. Adım: Özel boyutu bir rapor isteğine ekleyin. Aşağıda, runReport yöntemi için yapılan örnek bir istek gösterilmektedir.

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "entity": { "propertyId": "GA4_PROPERTY_ID" },
 "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
 "dimensions": [{ "name": "customUser:last_level" }],
 "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
}

Etkinlik Kapsamlı Özel Metrikler

1. Adım: Metadata API Yöntemini Mülk Kimliğinizle sorgulayın.

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/metadata

2. Adım: Yanıttan rapor oluşturmak istediğiniz Etkinlik Kapsamlı Özel Metriği bulun. Metrik yoksa metriği kaydetmeniz gerekir.

"metrics": [
...
  {
   "apiName": "customEvent:credits_spent",
   "uiName": "Credits Spent",
   "description": "An event scoped custom metric for your Analytics property.",
   "type": "TYPE_STANDARD"
  },
...
],

3. Adım: Özel metriği bir rapor isteğine ekleyin. Aşağıda, runReport yöntemi için yapılan örnek bir istek gösterilmektedir.

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dateRanges": [{ "startDate": "30daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
 "dimensions": [{ "name": "eventName" }],
 "metrics": [{ "name": "customEvent:credits_spent" }]
}

Tek Dönüşüm için Dönüşüm Oranı Metrikleri

1. Adım: Metadata API Yöntemini Mülk Kimliğinizle sorgulayın.

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/metadata

2. Adım: Yanıttan rapor oluşturmak istediğiniz Tek Dönüşüme ilişkin Dönüşüm Oranı Metriği'ni bulun. Dönüşüm etkinliği mevcut değilse dönüşüm etkinliğini ayarlamanız gerekir.

"metrics": [
...
  {
   "apiName": "sessionConversionRate:add_to_cart",
   "uiName": "Session conversion rate for add_to_cart",
   "description": "The percentage of sessions in which a specific conversion event was triggered",
  },
...
],

3. Adım: Dönüşüm oranı metriğini bir rapor isteğine ekleyin. Aşağıda, runReport yöntemi için yapılan örnek bir istek gösterilmektedir.

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dateRanges": [{ "startDate": "30daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
 "dimensions": [{ "name": "eventName" }],
 "metrics": [{ "name": "sessionConversionRate:add_to_cart" }]
}

Etkinlik Kapsamlı Özel Metrik Ortalamaları

1. Adım: Metadata API Yöntemini Mülk Kimliğinizle sorgulayın.

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/metadata

2. Adım: Yanıttan rapor oluşturmak istediğiniz Etkinlik Kapsamlı Özel Metrik Ortalamasını bulun. Metrik yoksa metriği kaydetmeniz gerekir.

"metrics": [
...
  {
   "apiName": "averageCustomEvent:credits_spent",
   "uiName": "Average Credits Spent",
   "description": "The average of an event scoped custom metric for your Analytics property.",
   "type": "TYPE_STANDARD"
  },
...
],

3. Adım: Özel metrik ortalamasını rapor isteğine ekleyin. Aşağıda, runReport yöntemi için yapılan örnek bir istek gösterilmektedir.

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dateRanges": [{ "startDate": "2020-11-01", "endDate": "2020-11-10" }],
 "dimensions": [{ "name": "eventName" }],
 "metrics": [{ "name": "averageCustomEvent:credits_spent" }]
}

Grup Raporu Örnekleri

Kohort raporları, kohort için kullanıcıları elde tutma ile ilgili bir zaman serisi oluşturur. Her API alanıyla ilgili ayrıntılı belgeler için CohortSpec için REST referansına bakın.

Grup raporu oluşturma

Aşağıda örnek bir grup raporu sunulmuştur. Örneğin:

 • Grup, 2020-12-01 firstSessionDate değerine sahip kullanıcılardır. Bu grup, cohorts nesnesi tarafından yapılandırılır. Rapor yanıtındaki boyutlar ve metrikler yalnızca kohortun kullanıcılarını temel alır.
 • Kohort raporunda üç sütun gösterilir. Bu sütun, boyutlar ve metrik nesneleri tarafından yapılandırılır.
  • cohort boyutu grubun adıdır.
  • cohortNthDay boyutu, 2020-12-01 tarihinden itibaren geçen gün sayısıdır.
  • cohortActiveUsers metriği hâlâ etkin olan kullanıcıların sayısıdır.
 • cohortsRange nesnesi, raporun bu grup için 2020-12-01 ile başlayan ve 2020-12-06 ile biten etkinlik verilerini içermesi gerektiğini belirtir.
  • DAILY ayrıntı düzeyi kullanıldığında, tutarlılık için cohortNthDay boyutu önerilir.

Grup için rapor isteği:

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dimensions": [{ "name": "cohort" }, { "name": "cohortNthDay" }],
 "metrics": [{ "name": "cohortActiveUsers" }],
 "cohortSpec": {
  "cohorts": [
   {
    "dimension": "firstSessionDate",
    "dateRange": { "startDate": "2020-12-01", "endDate": "2020-12-01" }
   }
  ],
  "cohortsRange": {
   "endOffset": 5,
   "granularity": "DAILY"
  }
 },
}

Bu istek için örnek bir rapor yanıtı:

{
 "dimensionHeaders": [
  { "name": "cohort" }, { "name": "cohortNthDay" }
 ],
 "metricHeaders": [
  { "name": "cohortActiveUsers", "type": "TYPE_INTEGER" }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0000" }],
   "metricValues": [{ "value": "293" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0001" }],
   "metricValues": [{ "value": "143" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0002" }],
   "metricValues": [{ "value": "123" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0003" }],
   "metricValues": [{ "value": "92" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0005" }],
   "metricValues": [{ "value": "86" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0004" }],
   "metricValues": [{ "value": "83" }]
  }
 ],
 "metadata": {},
 "rowCount": 6
}

Bu rapor yanıtından yola çıkarak söz konusu Grup raporunun grafiği elde edilir. Bu rapordaki bir analiz, bu kohortun etkin kullanıcı sayısındaki en büyük düşüşün birinci ve ikinci gün arasında olduğudur.

Grup kullanıcılarının zaman içindeki görselleştirilmesi

Birden fazla kohort ve kullanıcıları elde tutma oranı

Kullanıcı edinme ve elde tutma, Web Sitenizi veya Uygulamanızı büyütmenin yollarıdır. Grup raporları, kullanıcıları elde tutmaya odaklanır. Bu örnekteki rapor, bu mülkün 4 günlük kullanıcıları elde tutma oranını iki hafta içinde% 10 artırdığını göstermektedir.

Bu raporu oluşturmak için üç kohort belirtiriz: İlki firstSessionDate 2020-11-02, ikincisi firstSessionDate 2020-11-09 ve üçüncüsü firstSessionDate 2020-11-16 olan üçüncü kohort. Mülkünüzdeki kullanıcı sayısı bu üç gün için farklı olacağından, doğrudan cohortActiveUsers metriğini kullanmak yerine grubun cohortActiveUsers/cohortTotalUsers kullanıcı elde tutma oranı metriğini karşılaştırırız.

Bu gruplar için rapor isteği:

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dimensions": [{ "name": "cohort" },{ "name": "cohortNthDay" }],
 "metrics": [
  {
   "name": "cohortRetentionFraction",
   "expression": "cohortActiveUsers/cohortTotalUsers"
  }
 ],
 "cohortSpec": {
  "cohorts": [
   {
    "dimension": "firstSessionDate",
    "dateRange": { "startDate": "2020-11-02", "endDate": "2020-11-02" }
   },
   {
    "dimension": "firstSessionDate",
    "dateRange": { "startDate": "2020-11-09", "endDate": "2020-11-09" }
   },
   {
    "dimension": "firstSessionDate",
    "dateRange": { "startDate": "2020-11-16", "endDate": "2020-11-16" }
   }
  ],
  "cohortsRange": {
   "endOffset": 4,
   "granularity": "DAILY"
  }
 },
}

Bu istek için örnek bir rapor yanıtı:

{
 "dimensionHeaders": [{ "name": "cohort" },{ "name": "cohortNthDay" }],
 "metricHeaders": [{
   "name": "cohortRetentionFraction",
   "type": "TYPE_FLOAT"
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0000" }],
   "metricValues": [{ "value": "1" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_1" },{ "value": "0000" }],
   "metricValues": [{ "value": "1" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_2" },{ "value": "0000" }],
   "metricValues": [{ "value": "1" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_2" },{ "value": "0001" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.308" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_1" },{ "value": "0001" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.272" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_2" },{ "value": "0002" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.257" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0001" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.248" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_2" },{ "value": "0003" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.235" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_2" },{ "value": "0004" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.211" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_1" },{ "value": "0002" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.198" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0002" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.172" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_1" },{ "value": "0003" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.167" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_1" },{ "value": "0004" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.155" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0003" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.141" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [{ "value": "cohort_0" },{ "value": "0004" }],
   "metricValues": [{ "value": "0.118" }]
  }
 ],
 "metadata": {},
 "rowCount": 15
}

Bu rapor yanıtından yola çıkarak söz konusu Grup raporunun grafiği elde edilir. Bu rapordan elde edilen analizlere göre, 4 günlük kullanıcıları elde tutma oranı iki haftalık süre içinde% 10 arttı. 2020-11-16 oranında firstSessionDate değerine sahip sonraki kohortun, 2020-11-02 değerindeki firstSessionDate metriğiyle önceki kohortun elde tutulmasını aşıyor.

Birden fazla kohort elde tutma grafiği

Haftalık kohortlar ve grupları diğer API özellikleriyle kullanma

Kullanıcı davranışlarındaki günlük sapmaları kaldırmak için haftalık kohortları kullanın. Haftalık kohort raporlarında, aynı hafta içinde firstSessionDate metriğine sahip olan tüm kullanıcılar grubu oluşturur. Hafta Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Ayrıca bu raporda, Rusya'da etkinliği olan kullanıcıları Meksika'da etkinliği olan kullanıcılarla karşılaştırmak için grubu bölümlere ayırıyoruz. Bu dilimlemede, yalnızca iki ülkeyi dikkate almak için country boyutu ve bir dimensionFilter kullanılır.

Bu gruplar için rapor isteği:

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
{
 "dimensions": [
  { "name": "cohort" },
  { "name": "cohortNthWeek" },
  { "name": "country" }
 ],
 "metrics": [{ "name": "cohortActiveUsers" }],
 "dimensionFilter": {
  "filter": {
   "fieldName": "country",
   "inListFilter": {
    "values": [ "Russia", "Mexico" ]
   }
  }
 },
 "cohortSpec": {
  "cohorts": [
   {
    "dimension": "firstSessionDate",
    "dateRange": {
     "startDate": "2020-10-04",
     "endDate": "2020-10-10"
    }
   }
  ],
  "cohortsRange": {
   "endOffset": 5,
   "granularity": "WEEKLY"
  }
 },
}

Bu istek için örnek bir rapor yanıtı:

{
 "dimensionHeaders": [
  { "name": "cohort" },
  { "name": "cohortNthWeek" },
  { "name": "country" }
 ],
 "metricHeaders": [
  { "name": "cohortActiveUsers", "type": "TYPE_INTEGER" }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0000" },{ "value": "Russia" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "105" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0000" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "98" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0001" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "35" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0002" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "24" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0001" },{ "value": "Russia" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "23" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0004" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "17" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0003" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "15" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0005" },{ "value": "Mexico" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "15" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0002" },{ "value": "Russia" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "3" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0003" },{ "value": "Russia" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "1" }]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    { "value": "cohort_0" },{ "value": "0004" },{ "value": "Russia" }
   ],
   "metricValues": [{ "value": "1" }]
  }
 ],
 "metadata": {},
 "rowCount": 11
}

Bu rapor yanıtından yola çıkarak söz konusu Grup raporunun grafiği elde edilir. Bu rapora göre bu mülk, Meksika'da etkinliği olan kullanıcıları elde tutma konusunda Rusya'da etkinliği olan kullanıcılara kıyasla daha iyi performans gösteriyor.

Ülke karşılaştırma kohortlarının grafiği