UserDeletion.userDeletionRequest

Listę metod stosowanych w przypadku tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

{
 "kind": "analytics#userDeletionRequest",
 "id": {
  "type": string,
  "userId": string
 },
 "webPropertyId": string,
 "firebaseProjectId": string,
 "propertyId": string,
 "deletionRequestTime": datetime
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
deletionRequestTime datetime Oznacza to moment, w którym Google Analytics odebrało prośbę o usunięcie danych.
firebaseProjectId string Identyfikator projektu Firebase (wycofany i zastąpiony polempropertyId)
id object User-ID.
id.type string Typ użytkownika. Jedna z instancji APP_INSTANCE_ID, CLIENT_ID lub USER_ID.
id.userId string Identyfikator użytkownika.
kind string Wartość to „analytics#userDeletionRequest”.
propertyId string Identyfikator usługi GA4 lub identyfikator wewnętrznej usługi internetowej.
webPropertyId string Identyfikator usługi internetowej w formacie UA-XXXXX-YY.

Metody

Upsert
Wstaw lub zaktualizuj prośbę użytkownika o usunięcie treści.