Method: properties.patch

Bir mülkü günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property.name=properties/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
property.name

string

Yalnızca çıkış. Bu mülkün kaynak adı. Biçim: mülkler/{property_id} Örnek: "properties/1000"

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ör. "güncellenecek_alan"). Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit