Method: properties.delete

Hedef Mülk'ü geri yüklenebilir şekilde silindi (ör. "çöp kutusu") olarak işaretler ve döndürür.

Bu API'nin, geri yüklenebilir şekilde silinen mülkleri geri yükleme yöntemi yoktur. Ancak Çöp Kutusu kullanıcı arayüzü kullanılarak geri yüklenebilirler.

Mülkler geçerlilik bitiş tarihinden önce geri yüklenmezse Mülk ve tüm alt kaynaklar (ör. GoogleAdsLinks, Streams, AccessBindings) kalıcı olarak silinir. https://support.google.com/analytics/answer/6154772

Hedef bulunmazsa veya bir GA4 Mülkü değilse hata döndürür.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Geri yüklenebilir şekilde silinecek Mülkün adı. Biçim: mülkler/{property_id} Örnek: "properties/1000"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit