Method: properties.acknowledgeUserDataCollection

Belirtilen mülk için kullanıcı verilerini toplama şartlarını onaylar.

MeasurementProtocolSecret kaynaklarının oluşturulabilmesi için bu onayın Google Analytics kullanıcı arayüzünde veya bu API aracılığıyla tamamlanması gerekir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property=properties/*}:acknowledgeUserDataCollection

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
property

string

Zorunlu. Kullanıcı verilerinin toplanmasına onay verilecek mülk.

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "acknowledgement": string
}
Alanlar
acknowledgement

string

Zorunlu. Bu yöntemi çağıran kişinin, kullanıcı verisi toplama şartlarını anladığına dair onay.

Bu alan şu değeri içermelidir: "Son kullanıcılarıma, verilerinin toplanması ve işlenmesi (bu tür verilerin, Google Analytics'in sitemden ve/veya uygulama mülkümden topladığı ziyaret bilgileriyle ilişkilendirilmesi dahil) konusunda gerekli gizlilik açıklamalarını yaptığımı ve onlardan izin aldığımı onaylıyorum."

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit