Method: properties.keyEvents.patch

Önemli bir Etkinliği günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{keyEvent.name=properties/*/keyEvents/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
keyEvent.name

string

Yalnızca çıkış. Bu önemli etkinliğin kaynak adı. Biçim: özellikleri/{property}/keyEvents/{keyEvent}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ör. "güncellenecek_alan"). Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, KeyEvent öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, KeyEvent öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit