Method: properties.keyEvents.get

Tek bir Önemli Etkinlik alın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/keyEvents/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak Anahtar Etkinliğin kaynak adı. Biçim: özellikleri/{property}/keyEvents/{keyEvent} Örneği: "properties/123/keyEvents/456"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, KeyEvent öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit