Method: properties.googleAdsLinks.delete

Bir mülkteki Google AdsLink'i siler

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/googleAdsLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Örnek biçim: mülkleri/1234/googleAdsLinks/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit