Method: properties.firebaseLinks.delete

Bir mülkteki FirebaseLink'i siler

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/firebaseLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Biçim: özellikleri/{property_id}/firebaseLinks/{firebase_link_id} Örnek: özellikleri/1234/firebaseLinks/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit