Method: properties.firebaseLinks.create

FirebaseLink oluşturur.

Mülkler en fazla bir FirebaseLink'e sahip olabilir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/firebaseLinks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Biçim: mülkler/{property_id} Örnek: mülkler/1234

İstek içeriği

İstek metni, FirebaseLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan FirebaseLink örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit