Method: properties.dataStreams.patch

Bir mülkteki DataStream'i günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{dataStream.name=properties/*/dataStreams/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
dataStream.name

string

Yalnızca çıkış. Bu Veri Akışının kaynak adı. Biçim: mülkler/{property_id}/dataStreams/{akış_kimliği} Örnek: "properties/1000/dataStreams/2000"

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, DataStream öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, DataStream öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit