Method: properties.dataStreams.get

Tek bir DataStream olup olmadığına bakın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataStreams/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak DataStream'in adı. Örnek biçim: özellikleri/1234/dataStreams/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DataStream öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit