Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.create

Measurement Protocol gizli anahtarı oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*/dataStreams/*}/measurementProtocolSecrets

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu gizli anahtarın oluşturulacağı üst kaynak. Biçim: mülkler/{property}/dataStreams/{dataStream}

İstek içeriği

İstek metni, MeasurementProtocolSecret öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan MeasurementProtocolSecret örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit