Method: properties.conversionEvents.list

Belirtilen üst mülkteki dönüşüm etkinliklerinin bir listesini döndürür.

Hiçbir dönüşüm etkinliği bulunmazsa boş liste döndürür.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/conversionEvents

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Üst özelliğin kaynak adı. Örnek: "özellikler/123"

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Belirtilmemesi durumunda en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür; (yüksek değerler maksimum değere zorlanır)

pageToken

string

Önceki conversionEvents.list çağrısından alınan bir sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın. Sayfalara ayırma işlemi sırasında, conversionEvents.list için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

conversionEvents.list TBG için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "conversionEvents": [
  {
   object (ConversionEvent)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
conversionEvents[]

object (ConversionEvent)

İstenen dönüşüm etkinlikleri

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfa yoktur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit