Method: properties.conversionEvents.get

Tek bir dönüşüm etkinliği alın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/conversionEvents/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak dönüşüm etkinliğinin kaynak adı. Biçim: mülkleri/{property}/conversionEvents/{conversionEvent} Örnek: "properties/123/conversionEvents/456"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ConversionEvent öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit