Method: properties.conversionEvents.create

Belirtilen özelliklerle bir dönüşüm etkinliği oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/conversionEvents

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu dönüşüm etkinliğinin oluşturulacağı üst mülkün kaynak adı. Biçim: özellikler/123

İstek içeriği

İstek metni, ConversionEvent öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan ConversionEvent örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit