Method: accounts.patch

Hesabı günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{account.name=accounts/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
account.name

string

Yalnızca çıkış. Bu hesabın kaynak adı. Biçim: hesaplar/{hesap} Örnek: "accounts/100"

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adlarının yılan-büyük harf (ör. "field_to_update") yazması gerekir. Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Account öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Account öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit