Method: accounts.get

Tek bir Hesabı arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=accounts/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Aranacak hesabın adı. Biçim: hesaplar/{hesap} Örnek: "accounts/100"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Account öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit