AccessMetric

Bir raporun nicel ölçümleri. Örneğin, accessCount metriği veri erişimi kayıtlarının toplam sayısıdır.

JSON gösterimi
{
  "metricName": string
}
Alanlar
metricName

string

Metriğin API adı. Bu API'de desteklenen metriklerin listesi için Veri Erişim Şeması bölümüne bakın.

Metriklere metricFilter ve orderBys dillerindeki adlarla referans veriliyor.