AccessDimension

Boyutlar verilere ilişkin özelliklerdir. Örneğin userEmail boyutu, raporlama verilerine erişen kullanıcının e-posta adresini gösterir. Rapor yanıtlarındaki boyut değerleri dizedir.

JSON gösterimi
{
  "dimensionName": string
}
Alanlar
dimensionName

string

Boyutun API adı. Bu API'de desteklenen boyutların listesi için Veri Erişim Şeması bölümüne bakın.

Boyutlara dimensionFilter ve orderBys'de ad ile referans veriliyor.