AccessDateRange

Bitişik bir gün aralığı: startDate, startDate + 1, ..., endDate.

JSON gösterimi
{
  "startDate": string,
  "endDate": string
}
Alanlar
startDate

string

Sorgunun YYYY-MM-DD biçimindeki dahil başlangıç tarihi. endDate tarihinden sonra olamaz. NdaysAgo, yesterday veya today biçimi de kabul edilir. Bu durumda tarih, isteğin saat dilimindeki geçerli saate göre belirlenir.

endDate

string

Sorgunun YYYY-MM-DD biçimindeki dahil bitiş tarihi. startDate tarihinden önce olamaz. NdaysAgo, yesterday veya today biçimi de kabul edilir. Bu durumda tarih, isteğin saat dilimindeki geçerli saate göre belirlenir.